Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers neemt nog steeds toe. In een continu veranderend landschap waarin landsgrenzen vervagen, hebben uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollbedrijven te maken met complexe wet- en regelgeving. Door verschillende instanties wordt toegezien op de naleving hiervan.

Ondernemingen die gespecialiseerd zijn in flexwerk moeten daarnaast bijblijven met alle ontwikkelingen, gebruik maken van efficiënte software-oplossingen, processen optimaliseren en verdienmodellen actualiseren.

Forvis Mazars kan u helpen bij:

 • Kostprijsanalyse
  Wij helpen u met het uitvoeren van kostprijsanalyses en adviseren u over mogelijkheden tot optimalisatie en de manier waarop dit praktisch kan worden gerealiseerd.
 • Assistentie bij controles door inspectie-instellingen
  Flexwerkondernemingen worden gecontroleerd door de Belastingdienst, Inspectie SZW, de Stichting Normering Arbeid (NEN 4400), de Stichting naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en de VCU. Wij assisteren u bij alle controles door inspectie-instellingen door tijdens de controle bij u op locatie aanwezig te zijn voor assistentie en beantwoording van vragen. Gedurende het traject corresponderen wij met de inspectie-instellingen; wij zorgen ervoor dat de controle zo efficiënt mogelijk verloopt en u zoveel mogelijk wordt ontzorgd. Wilt u vooraf al een check op de juistheid van de naleving van wet- en regelgeving? Dan kunnen wij een pre-audit voor u uitvoeren.
 • Inrichting salarissoftware
  Heeft u hulp nodig bij het inregelen van uw salarissoftware of wilt u de instellingen graag een keer laten controleren? Wij kunnen dit voor u realiseren.
 • Extraterritoriale kostenregeling (ET-regeling)
  De ET-regeling is een uiterst complexe regeling die het mogelijk maakt om brutoloon te ruilen voor onbelaste loonbestanddelen. Wij kunnen u van A tot Z assisteren bij de implementatie van deze regeling; van het vaststellen van de omvang van de ET-kosten tot en met de verwerking van ET-uitruil op de loonstrook.
 • Flex due diligence
  Bij aan- en verkooptrajecten kunnen wij voor de verkopende of kopende partij een ‘flex due diligence onderzoek’ uitvoeren. Dit is een onderzoek naar risico’s ten aanzien van het tewerkstellen van personen bij derden, of het nu gaat om uitzenden, detacheren, payrollen of het inhuren van zzp’ers. Hierbij wordt arbeidsrecht en fiscaal recht gecombineerd. Zo krijgt u niet alleen inzicht in de toepasselijke cao of het toepasselijke pensioenfonds, maar ook in de kostprijs van arbeid en de omvang van eventuele nabetalingsverplichtingen.
 • Grensoverschrijdende arbeid
  Uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollbedrijven hebben steeds vaker te maken met opdrachten over de grens. In welk land is de werknemer sociaal verzekerd? Met welke arbeidsvoorwaarden dient rekening te worden gehouden? Weet u welke voorwaarden voor het verrichten van arbeid in het buitenland gelden? Kortom, bent u er klaar voor?

Onze aanpak

De experts van Forvis Mazars kunnen u in het volledige scala van wetten en regels rondom flexwerk bijstaan. Van accountantscontrole tot arbeids- en vreemdelingenrecht, van compliance en payroll tot sociaal zekerheidsrecht en loonkostenvoordelen. Wij geven u niet alleen advies, maar helpen u ook om de ingewikkelde regels en gegeven adviezen te vertalen naar een praktisch uitvoerbare praktijk. Accountants, fiscalisten en advocaten werken samen, zodat wij u met een geïntegreerde aanpak optimaal van dienst kunnen zijn.

Documenten

Flexwerk
Flex due diligence

Contact