Infrastructuur & investeringsprojecten

Geïntegreerde, gespecialiseerde diensten om u te helpen de wereldwijde opbouw te stimuleren

Infrastructuur is een cruciale voorwaarde voor economieën en samenlevingen om te kunnen groeien en bloeien. Het verbindt bedrijven en mensen en maakt diensten mogelijk die essentieel zijn voor gezonde samenlevingen. De eisen op het gebied van infrastructuur zijn echter overal ter wereld anders; in de ontwikkelde wereld die op korte termijn behoefte heeft aan duurzaamheid en in de opkomende markten die behoefte hebben aan grote expansie. Wij bieden geïntegreerde infrastructuurdiensten die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten, variërend van projectadvies tot financiering, fiscaliteit en accountancydiensten  gedurende de gehele levenscyclus van haalbaarheidsstudie tot ontmanteling.

Onze aanpak

Er is sprake van een mondiale, belangrijke impuls voor de economische en sociale infrastructuur. Deze wereldwijde opbouw wordt gevoed door de behoeften van overheden en creëert enorme mogelijkheden voor particuliere exploitanten, investeerders en eigenaren. Er is echter een frisse blik nodig in een markt waar de risico's aanzienlijk zijn en grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, de wereld waarin we leven vormgeven.

Ons wereldwijde, geïntegreerde team heeft ervaring in het adviseren van de hele sector van havens tot ziekenhuizen en combineert sectorexpertise met specialistische vaardigheden. In de samenwerking met publieke instanties bieden we ondersteuning om een goede prijs-kwaliteitverhouding en transparantie te bereiken door middel van effectieve aanbestedingen en financiële analyses. Onze klanten in de particuliere sector helpen wij door het rendement voor ontwikkelaars, exploitanten, eigenaren en investeerders in de gehele projectlevenscyclus te maximaliseren met sterk, risicobewust financieel beheer en fiscale optimalisering.

Onze wereldwijd toonaangevende due-diligenceteams (model, fiscaal en financieel) bieden u de onafhankelijke assurance dat uw leen- en investeringsbeslissing gebaseerd is op een solide en degelijk financieel model.

Het financiële model vormt de basis van alle infrastructuurontwikkeling. Het voorspellen van toekomstige rendementen via modellering is een kerncompetentie. Wij zijn van mening dat degelijke modellen de weg vrij maken naar investeringskansen, efficiënte financieringsstructuren mogelijk maken en essentieel zijn voor kapitaalinvesteringen en fusies en overnames. We ontwikkelen modellen door gebruik te maken van onze extern erkende methodologie met klantvriendelijke, nauwkeurige en transparante tools voor de besluitvorming in alle fasen van de projectcyclus.

Grote projecten en complexe regelingen definiëren de sector en soms gaan deze niet zoals gepland. Ons team financieel-forensische en onderzoeksdiensten helpt u bij het identificeren en kwantificeren van financiële risico's via onze gespecialiseerde commerciële geschillenbeslechting en onderzoeksspecialisten. Wij bieden u ondersteuning in het hele proces om tot succesvol risicomanagement en commerciële besluitvorming te komen.

Digitalisering en data zijn de drijvende kracht achter innovatie in de sector en behoren tot belangrijk kapitaal van elke organisatie. Wij helpen u de kracht van uw data te benutten om de bedrijfsprestaties en winst te verbeteren, groei te ondersteunen, risico's te beheren en het concurrentievoordeel te versterken. Daarnaast helpen we u bij het beschermen van data tegen cyberaanvallen en bij het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van dataprivacy. 

De omvang en de lange levensduur van infrastructuurprojecten maken dat onze klanten vooraan staan in de toenemende roep om zakelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben toonaangevende expertise opgebouwd en wij helpen bedrijven bij het ontwikkelen van systemen en governance-raamwerken waarmee ze kunnen aantonen dat hun activiteiten duurzaam zijn. Wij helpen u bij het voldoen aan de eisen van regelgevers en afnemers, ondersteunen investeringen in duurzame projecten en bieden assurance dat uw toeleveringsketens ook duurzaam functioneren door het benchmarken van anticorruptieprogramma's.

Onze diensten

  • Audit van financiële modellen die strenge kwaliteitscontrolecriteria toepassen bij het werken aan en beoordelen van de degelijkheid van alle financiële modellen.
  • Financiële modellering van projecten met behulp van de Forvis Mazars modelleerstandaard.
  • Een scala aan adviesdiensten op het gebied van infrastructuur, van leadadvisering tot transactieondersteuning en biedingsadvies.
  • Waarderingsdiensten van de waardering van de activa en de portefeuille tot het optreden als waarderingsagent voor beursgenoteerde fondsen.
  • Maatwerkopleidingen gericht op financiële modelleringstechnieken, zoals projectfinanciering, M&A, waarderingen en duurzame energie.
  • Advisering met betrekking tot infrastructuurbelasting en -accounting die een gefundeerde beoordeling geeft van zowel fiscale als accountingkwesties in uw lokale rechtsgebied en over de grenzen heen.
  • Financiële managementondersteuning van accounting, outsourcing, tax compliance en wettelijke audit, ongeacht waar u actief bent.
  • Consultancydiensten om uw cyberveiligheid te verbeteren en te helpen bij het beheren van operationele risico's vanaf de bouw tot en met de operationele en desinvesteringsfase.
  • Advisering en ondersteuning bij de ontwikkeling van systemen, governance en rapportage over duurzame infrastructuur en financieringsactiviteiten.

Submit RFP

Meer informatie?