Sustainable, smart, and synchronised: technologie om de ESG-transitie in de consumer sector te versnellen

De vraag van consumenten verschuift van traditionele producten en diensten naar producten en diensten die in lijn zijn met milieudoelstellingen, sociale verantwoordelijk en een goed bestuur. Volwassen markten voelen deze verschuivingen en zijn genoodzaakt mee te veranderen. Onze studie ‘Sustainable, smart, and synchronised’ legt uit hoe bedrijven ESG en digitale transformaties kunnen benutten om mee te groeien in deze veranderende tijd.

Hoe wordt technologie gebruikt om de transitie naar ESG binnen de consumer sector te versnellen? Ons rapport biedt een praktische leidraad voor bedrijven in deze sector om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en over te stappen op duurzame, slimme en gesynchroniseerde bedrijfsmodellen. Daarnaast delen experts uit de consumer sector hun ervaring.  

Welke strategische stappen kunt u zetten?

Om de transformatie te versnellen moeten bedrijven prestaties op het gebied van ESG meten en optimaliseren en nieuwe technologieën optimaal benutten.

‘Sustainable, smart, and synchronised’ schetst strategische stappen zoals:

  • Verander belangrijke prestatie-indicatoren.
  • Verzamel gegevens over relevante meeteenheden, zoals de impact op biodiversiteit of de arbeidsrechten in de toeleveringsketen.
  • Creëer zinvolle en bruikbare inzichten om de strategie en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid te bevorderen.

Op tactisch niveau biedt ons rapport een stapsgewijze handleiding om de transformatie te operationaliseren zoals:

  • Het ontwikkelen van een combinatie van talent en vaardigheden binnen het bedrijf en bestuur.
  • Het verbeteren van diversiteit.
  • De samenwerking met leveranciers om de efficiëntie en ESG-resultaten te verbeteren.
  • De samenwerking met andere bedrijven en stakeholders.

Eline Polak Partner Tax

Door globalisatie, milieueisen, personeelstekorten en toenemende geopolitieke spanningen, zijn ondernemingen gedwongen om continu de wereldwijde toeleveringsketen te herzien en waar nodig te wijzigen. Ook blijft de vraag om (delen van) het productieproces te in- dan wel te outsourcen naar lagere lonen landen relevant. Een grondige kennis van de wereldwijd geldende handelsbelastingen is dan onmisbaar voor een gezonde bedrijfsvoering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ESG-transitie van de consumer sector? Neem dan contact op met Eline Polak, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25, met Marc Engel, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 43 of met Hester Bos, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 64. Zij helpen u graag verder.

Document

Rapport Sustainable, smart, and synchronised

Meer informatie?