Door SIRA grip op integriteitsrisico’s

De uitvoering van een Systematische Integriteitsrisico Analyse, ook wel bekend als een ’SIRA’, vraagt een inspanning van financiële instellingen. Mede, omdat de uitkomsten van de SIRA in de hele organisatie doorgewerkt en gemonitord moeten worden.

Wat is een SIRA?

Integriteitsrisico's.png

Een SIRA is een systematische analyse van mogelijke integriteitsrisico’s binnen een organisatie. Dit betekent dat de risicobeheersing als een cyclisch proces benaderd moet worden, waarbij de volgende stappen telkens doorlopen worden:

 • Identificeren van mogelijke integriteitsrisico’s, zoals corruptie en fraude, in de organisatie. Het schema hiernaast geeft de integriteitsrisico’s weer die benoemd staan in de richtlijn van De Nederlandsche Bank (DNB). 
 • Deze risico’s analyseren naar aard en omvang.
 • Bepalen inrichting van het beheersingskader (beleid, mitigerende maatregelen, waaronder interne procedures). Hierbij is van belang om af te wegen welke risico’s worden geaccepteerd of worden gemitigeerd.
 • Monitoren effectiviteit van het beheersingskader.

SIRA verplicht voor financiële instellingen

Het is voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen, verplicht om zorg te dragen voor een systematische integriteitsrisicoanalyse.

Wist u dat?
De aanpak van financieel economische criminaliteit één van de speerpunten is van DNB? Uit onderzoek van de DNB in 2016 en 2017 bleek dat de uitvoering van de SIRA bij veel financiële instellingen onvoldoende was. In 2018 is bij pensioenfondsen voorts vastgesteld dat er ook daar nog veel ruimte voor verbetering bestaat.

Uw mogelijke vraag

 • Wij hebben hulp nodig bij het identificeren en analyseren van integriteitsrisico’s?
 • Welke maatregelen moeten wij treffen om de benoemde integriteitsrisico’s effectief te beheersen?
 • Wij hebben al eens een SIRA exercitie gedaan, maar hoe zorgen wij er voor dat het goed ingebed wordt in de organisatie?
 • Hoe testen en monitoren wij de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen?

Forvis Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Forvis Mazars hanteren een persoonlijke aanpak en korte lijnen, waardoor wij in staat zijn om pragmatische, specifieke en innovatieve dienstverlening te bieden. Hierbij kunt u denken aan het:

 • Identificeren van integriteitsrisico’s door middel van een SIRA Quickscan. De scan geeft u snel inzage in de aandachtsgebieden en brengt mogelijke risico’s in kaart.
 • Opstellen van risicoscenario’s passend bij de aard en omvang van uw organisatie.
 • Identificeren en beoordelen van huidige processen en controls.
 • Meedenken  / adviseren over het treffen van passende mitigerende maatregelen.
 • Opzetten van een monitoring programma, waardoor u de grip op de beheersing van uw integriteitsrisico’s niet verliest.

Wij zetten in op maatwerk en samenwerking met uw medewerkers, om te komen tot passende, gedragen en duurzame oplossingen.

Meer informatie?