Restructuring & insolvency

Ondersteuning in onzekere tijden en crisis.

Ons wereldwijde team van herstructurerings- en insolventieprofessionals helpt in financieel moeilijke of onzekere tijden of bij bedrijfstransformatie waarde te behouden, crisisstrategieën in te voeren en de resultaten van uw bedrijf te verbeteren. 

Herstructurering  

Wij zijn van mening dat het vroegtijdig achterhalen van onderliggende oorzaken van problemen de beste kans biedt om een herstructureringsplan uit te voeren dat de bedrijfsprestaties duurzaam zal verbeteren.   

Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom bedrijven naar herstructureringsdiensten vragen. Onze belangrijkste output is echter altijd hetzelfde: het evalueren, presenteren en aanbevelen van de beste opties voor uw bedrijf en uw belanghebbenden in een tijd vol uitdagingen. 

Afhankelijk van wat u denkt dat het meest geschikt is, leveren we een solvabele of insolvabele oplossing. 

Onze herstructureringsdiensten bestaan uit: 

  • Onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen: beoordeling van de financiële, operationele en strategische prestaties en prognoses van een bedrijf.
  • Beoordeling van opties: beoordeling van de waarde van een serie maatregelen die het management kan gebruiken. 
  • Beoordelingen voorafgaand aan de kredietverstrekking: vaststelling van de omvang van de benodigde steun en de schuldgraad die een bedrijf waarschijnlijk aankan. 
  • Solventiebeoordelingen: het bepalen van de solvabiliteitspositie van een onderneming en het adviseren van het management en de bestuurders over hun verantwoordelijkheden. Het uiteenzetten van de mogelijkheden die de belanghebbenden ter beschikking staan en de te verwachten resultaten van een gestructureerde beëindiging. 
  • Noodplannen: hulp bij de evaluatie en het beheer van het werkkapitaal op korte termijn voorafgaand aan alternatieve strategieën, zoals een versneld fusie- en overnameproces of een insolventiegebeurtenis. 
  • Vereenvoudiging van het bedrijf: hulp bij het vereenvoudigen van de bedrijfsstructuren en het verminderen van de nalevingslasten, -kosten en -risico's van een bedrijf. Vaak vinden overnemende bedrijven dat hun structuren met tal van oude slapende dochterondernemingen binnen een groep na verloop van tijd onnodig ingewikkeld worden. 

Insolventie  

Wanneer een bedrijf het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kunnen we de meest geschikte strategie voor alle betrokkenen inzetten. Wij hebben ruime ervaring met het afbouwen van entiteiten en het beperken van de invloed op de aandeelhouders, ongeacht of dit persoonlijke of zakelijke aandeelhouders zijn. Het is altijd onze bedoeling om de directe uitdagingen aan te pakken en waarde te behouden waar dat kan.  

Onze maatwerkadviezen en -ondersteuning stellen de optimale herstructureringsoplossing voor uw bedrijf vast. 

Daarnaast hebben we veel ervaring met zorgvuldige insolventieprocedures en is ons team zeer bedreven in het vaststellen en instellen van vorderingen op grond van de wetgeving in de landen waar u actief bent. Als geïntegreerd, internationaal partnership hebben we de omvang en lokale kennis om u te ondersteunen in elke markt waarin u actief bent. 

We hebben de terugvorderingsmogelijkheden voor schuldeisers verbeterd met commerciële schikkingen en, indien nodig, rechtszaken. In veel gevallen waren de terugbetalingen die ons onderzoek opleverde de enige financiële middelen. 

Ons team stelt regelmatig vorderingen in die voortvloeien uit transacties tegen een te lage waarde, prioriteitsrechten, plichtsverzuim / machtsmisbruik, onrechtmatige dividenden, onrechtmatige of frauduleuze handel, en vordert de terugbetaling van uitstaande leningen van bestuurders en derden.   

Ons wereldwijde netwerk van kantoren en interne financieel-forensische experts komt de effectiviteit van het vaak internationale onderzoek naar fraude en opsporen van vermogensbestanddelen ten goede. 

Onze mensen 

We beschikken over herstructureringsprofessionals in 30 landen, verspreid over alle vijf de continenten, die ruime ervaring hebben met nationale en internationale opdrachten. Dit betekent dat wij uw bedrijf kunnen ondersteunen in moeilijke en uitdagende tijden, ongeacht uw plaats van vestiging. 

Meer weten?