Referentie: CodiNox beheer B.V.

April 2016 - COdiNOx Beheer B.V. is de aandeelhouder van Hanwel Environment and Energy B.V., SootTech B.V. en COdiService B.V. Deze groep ondernemingen houdt zich bezig met het leveren van ureum/SCR rookgasreinigingssystemen, hoofdzakelijk voor toepassing in de glastuinbouw en voor mobiele oplossingen. Hug Engineering AG is een internationale onderneming op het gebied van rookgasreinigingssystemen. Hug Engineering AG hield al meer dan 10 jaar een minderheidsbelang in COdiNOx Beheer B.V. Hug Engineering AG is onderdeel de aan de Duitse beurs genoteerde ElringKlinger Group.

Deal type

  • Overname meerderheidsbelang

Deal

  • De aandeelhouder van COdiNOx Beheer B.V. heeft een meerderheid in het aandelenkapitaal van de vennootschap verkocht aan Hug Engineering AG.

De opdracht

  • Adviseren bij de onderhandelingen met koper
  • Adviseren en begeleiden bij het due diligenceproces
  • Adviseren bij de totstandkoming van de transactiedocumentatie

De klant over onze dienstverlening

"Mazars heeft mij perfect door het complexe transactieproces geleid. Dit ondanks mijn persoonlijke scepsis over “adviseurs”. Dit soort overnames zijn vaak geen dagelijkse business: je hebt gewoon goede, vaak dure, adviseurs nodig om je te begeleiden. Mijn positieve onderbuik gevoel over Mazars Corporate Finance bleek juist: we hebben samen een schitterend eindresultaat gerealiseerd. Dat was mij zonder adviseur niet gelukt!" - Peter Nijkrake, Algemeen Directeur COdiNOx

Meer informatie?