Transaction services

Ons team van transactiespecialisten biedt vertrouwen, duidelijkheid en ondersteuning bij nationale en internationale overnames, afstotingen en reorganisaties. Ons wereldwijde team combineert de sector-, technische en commerciële kennis die nodig is om zelfs de meest complexe transacties tot een succes te maken.

Acquisitie due diligence 

Wij analyseren de financiële en fiscale risico's en opbrengsten om de beste contractuele en financiële voorwaarden voor uw externe project te kunnen formuleren.  

Wij geven u commercieel, praktisch en op maat gesneden advies om de uitdagingen van uw acquisitie aan te gaan. Wij werken te allen tijde nauw samen met uw teams en adviseurs.  

We kunnen u helpen met:  

 • Het beoordelen van de kwaliteit van de informatie die wordt gebruikt om de prijs te bepalen: het analyseren van de financiële gegevens en andere informatie die door een verkoper worden verstrekt. We beoordelen de relevantie ervan en of deze consistent zijn opgesteld. 
 • Het beoordelen van normatieve resultaten: het analyseren van de historische resultaten en het identificeren van eenmalige posten om de onderliggende resultaten te bepalen (normatieve winst), de financieringsbehoeften vast te stellen (normatief werkkapitaal en nettoschuld) en het potentieel voor het genereren van kasstromen te bevestigen. 
 • Het benoemen van de juridische en fiscale risico's van de transactie: het analyseren van de fiscale positie van de overnamekandidaat en inzicht in de relatie met de Belastingdienst en de eventuele gevolgen voor de transactie. Daarnaast analyseren we in samenwerking met juridische adviseurs de juridische aspecten van de transactie (contracten, geschillen). 
 • Het onderzoeken van de consistentie van de prognoseveronderstellingen: het analyseren van het businessplan en andere financiële prognoses en het vergelijken van hun aannames met de historische resultaten. 
 • Het formuleren van de financiële en fiscale clausules van overnamecontracten: ondersteuning bij het onderhandelen over en het opstellen van de financiële clausules van overnamecontracten (SPA), in het bijzonder de definitie van de financiële termen die worden gebruikt om de prijs te bepalen; 
  • Herziening van de garantieclausules voor activa en passiva; 
  • Het adviseren over prijsaanpassingsmechanismen;  
  • Het adviseren over de optimale fiscale structuur voor de transactie. 

Hoe de transactie er ook uitziet, onze aanpak van de acquisitie due diligence heeft als doel u het advies en de ondersteuning te geven die u nodig heeft om de belangrijkste beslissingen met vertrouwen te nemen en de voorwaarden van de transactie te optimaliseren. 

Vendor due diligence & vendor assist 

We analyseren de belangrijkste risico's, anticiperen op mogelijke problemen en bereiden uw bedrijf voor bij afstoting. 

Wij bieden u uitgebreide, op maat gemaakte ondersteuning om uw afstotingstraject de beste kans van slagen te geven. In nauwe samenwerking met uw teams en adviseurs anticiperen we op de mogelijke valkuilen van uw project en maken we analyses om de transactie soepel te laten verlopen als er op den duur derden bij betrokken worden.  

We kunnen u helpen met: 

 • Het presenteren van een onafhankelijke visie op het bedrijf: het samenvatten van de specifieke kenmerken van uw bedrijf op een manier die begrijpelijk is voor potentiële kopers. 
 • Het anticiperen op de onderhandelingspunten en de gevolgen ervan beperken: het vaststellen van de belangrijkste potentiële risico's en het voorbereiden van reacties om ervoor te zorgen dat deze risico’s de transactie niet belemmeren en zo min mogelijk invloed hebben op de waarde.  
 • Het bieden van een mate van comfort aan kopers om het proces te vergemakkelijken: een vendor due diligence rapport voorleggen aan kopers om hen te helpen bij hun initiële besluit. 
 • Het versnellen van het afstotingsproces: samen met u en uw team de snelheid van het proces beheersen met inachtneming van het vertrouwelijke karakter van de transactie. 
 • Het beperken van de impact van het project op de dagelijkse bedrijfsvoering: ondersteuning gedurende de gehele transactie door het organiseren van de dataroom en met uw teams het behandelen van het vraag- en antwoordproces. 

Het doel van onze aanpak is het optimaliseren van uw verkoopproces door te zorgen voor volledige controle, verkorting van de duur van de onderhandelingen en het maximaliseren van de waarde van de bezitting. 

Financiële diagnose & beoordeling van het businessplan 

Wij voeren financiële diagnoses uit in het kader van specifieke klantvraagstukken. Zo kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de in een project geïnvesteerde middelen beoordelen, de achterblijvende resultaten van een portefeuille, investering of productie-eenheid analyseren en oplossingen vinden voor dergelijke problemen.  

We kunnen ook een onafhankelijke beoordeling van uw businessplan en de belangrijkste onderliggende veronderstellingen opstellen in het kader van de oprichting van een nieuwe onderneming, een nieuwe activiteit of een strategische evaluatie. 

Voor al onze financieel-diagnostische projecten en beoordelingen van businessplannen nemen we het standpunt van een onafhankelijk financieel expert in acht, zodat u de informatie en het vertrouwen krijgt dat u nodig heeft om te handelen. 

Situaties na de overname  

Naast het geven van advies over transacties, hebben onze teams uitgebreide ervaring met prijsaanpassingsclausules en het beoordelen van de afsluiting van de jaarrekening nadat een transactie is afgerond.  

Wij voeren een gedetailleerde analyse uit van de resultaten na de overname om het resultaat van de clausules te bepalen, zoals earn-outs en leninggaranties, of meer in het algemeen om de resultaten na de overname te beoordelen.  

We kunnen u helpen met: 

 • Het interpreteren en vaststellen van prijsaanpassingsclausules en andere mechanismen voor de periode na voltooiing. 
 • het assisteren bij geschillen over aanpassingen na voltooiing in samenwerking met onze litigation- en arbitragespecialisten
 • het opstellen en beheren van financiële informatie na de voltooiing, bijvoorbeeld door het opstellen van de openingsbalans, het harmoniseren van de boekhoudkundige principes of het evalueren van de feitelijke versus de verwachte resultaten. 

Onze hulpmiddelen & oplossingen 

Onze transactieteams passen wereldwijd een gemeenschappelijke methodologie toe en maken gebruik van een op maat gemaakt rapportagehulpmiddel om de consistentie en uniformiteit van onze output te garanderen, waar u die ook nodig heeft. 

Onze mensen  

Forvis Mazars heeft speciale teams voor transactiediensten in 38 landen over de hele wereld, dus we kunnen u bij uw projecten ondersteunen, ongeacht waar u ons nodig heeft. 

Documenten

Transaction services deals 2023
Transaction services deals 2022
Transaction services deals 2021

Meer weten?