Materiality assessment

De materialiteitanalyse is een effectief middel voor organisaties die duurzaamheid in hun strategie willen opnemen.

De analyse is een verplichting voor bedrijven die moeten voldoen aan de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging.

Met het Materiality Assessment worden de belangrijkste duurzaamheid thema’s voor uw organisatie en stakeholders vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt gekeken hoe deze geïntegreerd kunnen worden in uw strategie en hoe u het beste hierover kunt communiceren richting uw stakeholders.

Onze aanpak

Binnen dit proces wordt er gekeken naar de kansen en risico’s van de vastgestelde duurzaamheid thema’s en naar de impact die deze thema’s hebben op de waarde van de onderneming. Daarnaast kijken we ook naar onderwerpen die impact hebben op een breder spectrum van stakeholders, zoals aandeelhouders, klanten, leveranciers, medewerkers, ecosystemen en de planeet.

Dubbele materialiteit (ofwel relevantie, significantie) werkt twee kanten op. Aan de ene kant gaat het over de belangrijke duurzaamheidsgerelateerde risico’s en kansen voor de organisatie, zoals water- en droogteschade, reputatierisico’s of CO2-heffingen. Dat wordt vaak aangeduid als ‘outside-in’: de (financieel) materiële impact op de organisatie.

Aan de andere kant gaat het over de (potentiële) impact, positief of negatief, die de organisatie heeft op mensen en milieu. Denk aan schade aan biodiversiteit, mensenrechtenschendingen of een positieve bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem. Dit perspectief heet ‘inside-out’.

Waarde voor u

U kunt uw strategie aanvullen met de belangrijkste duurzaamheidthema’s en daarmee inspelen op de aanwezige kansen en risico’s binnen de markt.

Wij helpen u op weg en bieden tools om daarna periodiek de materialiteitsanalyse zelfstandig uit te voeren.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen over dit product, of op het gebied van duurzaamheid, neem dan contact op met Jessica Boekhoudt via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34 of met Danny Janssen via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 20. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?