Verbetering van de efficiëntie van uw onderneming

8 december 2022 – Het verbeteren van de efficiëntie van uw onderneming zou één van de belangrijkste doelstellingen van elke ondernemingsstrategie moeten zijn, en één die continu wordt gemonitord op mogelijke verbeterpunten. Een verbeterde efficiëntie draagt bij aan de volgende twee doelstellingen: hogere inkomsten en lagere kosten. Het verbeteren van de bedrijfsvoering komt de onderneming altijd ten goede, maar is vooral belangrijk bij strategische beslissingen, zoals fusies en overnames of het aantrekken van extern groeikapitaal. Het is niet efficiënt om te proberen alles te veranderen; de focus moet liggen op die gebieden die maximaal rendement opleveren.

Ondernemingen dienen rekening te houden met veranderende omstandigheden, zoals technologische innovaties of veranderende consumentenbehoeften. Die kunnen immers van invloed zijn op de efficiëntie van de onderneming. De sterke toename van onlineverkopen tijdens de pandemie heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt hoe snel veranderingen kunnen leiden tot het besef dat bedrijfsprocessen die ooit efficiënt leken, dat niet meer zijn.

Technologische ontwikkelingen kunnen ook nieuwe efficiëntievoordelen met zich mee brengen. Zo was men voorheen van mening dat decentralisatie binnen een organisatie de efficiëntie zou verhogen.

Nieuwe technologieën maken het echter makkelijker om digitaal te communiceren en informatie te delen, waardoor de voordelen van decentralisatie niet meer zo vanzelfsprekend zijn, met name voor digitaal gestuurde of  cloud-gebaseerde functies, zoals IT of financiën.

Hoe kunt u de efficiëntie van uw onderneming verbeteren?

Het beoordelen en stroomlijnen van de bedrijfsprocessen en die beschrijven in een workflow is een belangrijke eerste stap. Door de taken van uw medewerkers inzichtelijk te maken kunt u kansen signaleren, tijd besparen, dubbel werk voorkomen of de workflow verbeteren. Het resultaat kan zijn dat de manier waarop uw medewerkers werken met digitale informatie en ‘tools’ verandert, zodat zij hun tijd efficiënt blijven benutten. Het kan nuttig zijn om hierbij externe experts te betrekken zodat zij onafhankelijk en met hun sectorkennis de objectiviteit van het proces kunnen garanderen. Onze teams kunnen u helpen de belangrijkste prioriteiten op het gebied van management en organisatie vast te stellen. Met op maat gemaakte tools, zoals ons Optimize-platform, begeleiden onze specialisten u naar een efficiëntere oplossing.

Naast het in kaart brengen van een workflow, spelen uw medewerkers een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie. ‘De juiste mens op de juiste plek’, hen opleiden, tools, systemen en apparatuur aanbieden zodat zij optimaal kunnen presteren, evenals een passende beloningsmethodiek zijn essentieel. Al deze elementen dragen bij aan het realiseren van efficiëntieverbeteringen.

Dat geldt ook voor de financiering. Het hele idee van efficiëntieverbetering is het verlagen van de kosten en het verhogen van het rendement, maar om deze doelen te bereiken zijn vaak op korte termijn hogere uitgaven nodig - investeringen die te zijner tijd worden terugverdiend naarmate de efficiëntie van de onderneming verbetert. Daarom moeten efficiëntieprogramma's  volledig worden begroot voordat zij worden uitgevoerd.

Een andere manier om de efficiëntie van uw onderneming te verbeteren is het opstellen van een prognose. Een prognose geeft u inzicht of het zinvol is om in nieuwe technologie of extra middelen te investeren. Het opstellen van zo’n prognose is vooral belangrijk voor efficiëntieverbeteringen die op korte termijn minder tastbaar zijn, zoals bijvoorbeeld ESG-maatregelen. Verder laat zo’n prognose zien of de investeringen uit eigen reserves kunnen worden gefinancierd of dat externe financiering nodig is.

Een nauwkeurige rapportage is cruciaal. Het is bijna onmogelijk om de efficiëntie van uw onderneming te verbeteren zonder de juiste bedrijfsinformatie. Verkeerde cijfers leiden tot verkeerde beslissingen. Niet alleen aan het begin van het proces, de voorbereidingsfase, maar ook tijdens de implementatie is accurate rapportage essentieel, zodat u de resultaten kunt volgen wanneer veranderingen worden ingevoerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verbeteren van de efficiëntie van uw onderneming? Neem dan contact op met Kees de Heus, Director Accountancy & Advice, per e-mail of per telefoon: +31 (06) 25 03 48 22. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?