Doelmatigheid in perspectief voor de onderwijssector

De maatschappelijke behoefte aan verantwoording over de besteding van publieke middelen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo ook in de onderwijssector. Daarnaast zijn werkdruk en de digitalisering van administratieve processen al langere tijd een groot thema binnen het onderwijs. Met de campagne 'Doelmatigheid in perspectief' spelen we met drie verschillende subthema's in op dit thema.

Meer informatie?