Mazars 2020 C-suite barometer

Middenin in de pandemie verwacht een merendeel van C-suite leiders in 2021 groei. Wat zien zij nog meer aan de horizon?

Begin 2020 heeft Mazars een nieuwe C-suite barometer geïnitieerd. Wij wilden de visies van C-suite leiders in de wereld toetsen op hun activiteiten en vooruitzichten. Wij wilden begrijpen hoe zij hun lange en korte termijn initiatieven managen en prioriteren.

Onze intentie was om met de data een basis op te bouwen waarmee we in de opvolgende jaren via surveys de zich ontwikkelende visies konden volgen.  

Uiteindelijk hebben we, onbedoeld, een momentopname gemaakt van iets anders: hoe internationale c-suite leiders reageerden op de ernstigste pandemie in meer dan een eeuw.

Mazars’ 2020 C-suite barometer is een uitgebreid rapport over de visie en vooruitzichten van C-suite leiders voor 2021 gebaseerd op de inzichten van 500 C-suiteleiders wereldwijd.

Verrassend optimisme

In het algemeen laat het onderzoek een verrassend optimisme zien onder de C-suite leiders. Ondanks de moeilijke omstandigheden verwachtte de meerderheid (58%) dat hun omzet eind 2020 hoger zou zijn dan in 2019. Kijkend naar 2021, waren zij  zelfs nog positiever; meer dan 70% verwachtte hogere omzetten dan in 2020.

Dit neemt niet weg dat de impact van COVID-19 duidelijk naar voren komt in de 35% die aangeeft dat hun omzet lager zal zijn dan in 2019. De 40 extra respondenten uit het 4e kwartaal survey waren negatiever en bezorgder over een verwachte terugval in 2021.

Lees ons rapport voor meer informatie

  • Welke sectoren en regio’s vertonen het meeste optimisme over de toekomst? En welke het minste?
  • Welke trends met de grootste impact op de bedrijfsvoering worden gezien in de komende drie tot vijf jaar? En hoeveel vertrouwen hebben de C-suite leiders dat hun organisatie hier klaar voor is?
  • Met welke transformaties verwachten organisaties geconfronteerd te worden in de nabije toekomst?
  • Op welke activiteiten focussen organisaties in termen van tijd, financiën en resources? Hebben deze acties impact op korte of lange termijn?
  • Waarin verschillen de meningen in regio, sector, omvang van de organisatie?

Lees er meer over in ons rapport (Engelstalig)

Documenten

Mazars 2020 C-suite barometer.pdf
Western European insights with Ton Tuinier.pdf
Tech and Telecom Insights with Kay Pierik
China insights with Julie Laulusa.pdf
Q&A with Mark Kennedy.pdf

Meer informatie?