Familiestatuut

Familiebedrijven vormen een belangrijke spil voor de Nederlandse economie. Daarom is het van belang dat het familiebedrijf zijn succes behoudt, hetgeen niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Binnen een familiebedrijf spelen veelal verschillende waarden, uitgangspunten en visies een rol. Indien dergelijke zaken niet goed bespreekbaar zijn binnen de familie, kan dit een grote valkuil zijn voor het succes van het familiebedrijf. Ons Forvis Mazars familiestatuut kan dan uitkomst bieden.

Waarom een familiestatuut?

Het vastleggen van afspraken in een familiestatuut zorgt voor duidelijkheid en draagt bij aan de continuïteit van het familiebedrijf. Het kan onnodige conflicten voorkomen in de toekomst en bijdragen aan een soepele overdracht tussen de generaties. Tevens kan het de familieband versterken, doordat een groot aantal familieleden betrokken is.

Wat is het familiestatuut?

Het familiestatuut is een document waarin u als familie afspraken vastlegt met betrekking tot uw familiebedrijf. Een familiestatuut geeft een familie structuur en handvatten voor te nemen beslissingen, ontwikkeling van het familievermogen en het voeren van gesprekken. Het familiestatuut kan tevens afspraken bevatten over zaken als eigendom, dividend, zeggenschap en uitkoop van (passieve) aandeelhouders. Anders gezegd is een familiestatuut een praktische handleiding voor de familie en het familiebedrijf, dat inzicht geeft in de onderlinge verhoudingen en de verhoudingen tot (het vermogen van) het familiebedrijf.

Totstandkoming familiestatuut

Wij helpen u graag bij de totstandkoming van uw familiestatuut. Om tot consensus te komen over zaken als de gemeenschappelijke waarden, uitgangspunten en visies met betrekking tot het familiebedrijf, dienen allereerst alle individuele meningen te worden verzameld. Dit doen wij door middel van een gebruiksvriendelijke app, waarin ieder familielid aan de hand van verschillende thema’s antwoord geeft op een aantal vragen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vragen als: Wat is de visie en missie van de onderneming? Wie mogen er eigenaar zijn? Bij wie berust de zeggenschap en hoe wordt dit gewaarborgd? Vervolgens worden de antwoorden van alle betrokken familieleden gebundeld. Uit de resultaten zal blijken over welke onderwerpen reeds consensus bestaat en welke onderwerpen verder dienen te worden uitgekristalliseerd tijdens een bespreking. Besprekingen vinden plaats onder leiding van onze gespecialiseerde professionals die u kunnen begeleiden bij thema’s vanuit zowel strategisch, financieel, fiscaal als juridisch perspectief. De input uit de familiebesprekingen wordt vervolgens vastgelegd in een persoonlijk familiestatuut dat als basis dient voor verdere (notariële) uitwerking en vastlegging van de gemaakte afspraken.

Meer weten?

Aangezien iedere familie en elk familiebedrijf uniek is, is een familiestatuut maatwerk. Wij bespreken graag de mogelijkheden van een familiestatuut voor uw familiebedrijf met u en uw familie. Neem contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10 of met Alfons Lohuis per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 28. Zij helpen u graag verder.

Document

Het Familiestatuut

Meer informatie?