Terugkijken | Drieluik webinars | Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Europese Unie heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Hierin staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. In een serie van drie webinars informeren wij u over de achtergrond van de CSRD, de impact op de onderneming en twee standaarden die voor veel ondernemingen belangrijk zullen zijn: 'climate change' en 'own workforce'.

Welke uitdagingen brengt deze richtlijn met zich mee en hoe kunt u hierop inspelen? Dit vertellen wij u in het drieluik van webinars.

1. Webinar 'Introductie van de CSRD en de impact op de onderneming'

Het eerste webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Kijk de opname hieronder terug.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de Europese wetgeving die grote bedrijven verplicht om te rapporteren over mens, milieu en governance. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn het rapportagekader voor duurzaamheid onder de CSRD. Na dit webinar heeft u inzicht in de achtergrond van de CSRD, de inhoud van de rapportagestandaarden (ESRS) en krijgt u handvatten hoe u kunt starten met de voorbereiding op de rapportagevereisten met behulp van een materialiteits- en GAP-analyse.

Sprekers

Ron Horsmans - Partner Audit Mazars
Annelot Kosman - Senior Manager Audit Mazars
Loretta van der Vijgh - Senior Manager Audit Mazars

2. Webinar 'Climate change / Hoe te rapporteren over Greenhouse Gas emissies'

Het tweede webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Kijk de opname hieronder terug.

Ondernemingen moeten, in afstemming met hun stakeholders, bepalen welke duurzaamheidsonderwerpen van toepassing zijn. In dit tweede webinar gaan wij verder in op de duurzaamheidsstandaarden die zich richten op de klimaatverandering, een onderwerp dat voor veel ondernemingen belangrijk zal zijn. De Greenhouse Gas emissies (GHG) zijn hier onderdeel van. Na deze module bent u in staat uit te leggen waaraan gedacht moet worden bij klimaatverandering, de GHG rapportages en welke uitdagingen daarbij komen kijken. 

Sprekers

Ron Horsmans - Partner Audit Mazars
Danny Janssen - Director Sustainability Mazars 
Jos Baars - Senior Consultant Sustainability Mazars

3. Webinar 'Own workforce / Hoe te rapporteren over Social & Governance'

Maandag 10 juli | 14.00 – 14.45 uur  

Ondernemingen moeten, op basis van afstemming met de belanghebbenden (stakeholders), bepalen welke duurzaamheidsonderwerpen van toepassing zijn. Na de sessie over 'climate change' in het vorige webinar gaan wij in dit derde webinar verder in op de duurzaamheidsstandaarden die zich richten op de ‘own workforce’ en governance. Dit webinar geeft u inzicht in wat te rapporteren over governance en 'own workforce', zoals business conduct, diversiteitsindicatoren, werkomstandigheden en sociale zekerheid. 

Sprekers

Ron Horsmans - Partner Audit Mazars
Jessica Boekhoudt - Director Sustainability Mazars 
Hester Bos - Senior Manager Sustainability Mazars

Meer informatie?