Terugkijken webinars 'Dreigingsbeeld digitale footprint'

Heeft u het webinar 'Dreigingsbeeld digitale footprint' gemist? Kijk deze terug en kom meer te weten over de meest relevante uitkomsten van ons OSINT-onderzoek. Ook reiken wij u handvatten aan voor het grip krijgen en houden op uw digitale zichtbaarheid.

De afgelopen maanden hebben we cybersecurity-onderzoeken uitgevoerd verscheidende organisaties, waaronder public organisaties en onderwijsinstellingen. Tijdens deze verkennende onderzoeken hebben we voor elke organisatie de op internet publiek beschikbare informatie in kaart gebracht. Deze informatie wordt ook wel aangeduid als ‘open source intelligence’ (OSINT).

De risico’s die de onderzoeken blootleggen zijn divers, maar aan de andere kant ook heel eensluidend. Dat baart zorgen. Ze variëren van hacking en malware-aanvallen tot bredere continuïteits- en compliancerisico’s. Met deze benchmark willen we een bijdrage leveren aan een veiligere digitale omgeving en een robuuste online economie.

Laat uw gegevens achter en kijk direct de webinars terug

* verplichte velden

Uw persoonsgegevens worden door Forvis Mazars in Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke, verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. Als u een verplicht veld leeg laat, kan uw verzoek mogelijk niet verwerkt worden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw verzoek te kunnen verwerken.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw gegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Ook hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om aanwijzingen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens gebeurt. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie en het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend berust op geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u in ernstige mate raakt.

Spreker

Meer informatie?