Seminar: Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor de flexbranche?

Per 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van kracht. De doelstelling van deze wet is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker en flexcontracten duurder te maken. De Wab heeft niet alleen impact op uitzenden, detacheren en payrollen, maar ook op inleners.

DIT EVENT HEEFT INMIDDELS PLAATSGEVONDEN

Meer informatie?