Bedrijfsopvolging: derde generatie Nederhoff staat aan het roer

21 november 2022 - Sjoerd en Taco Nederhoff kregen op 2 mei 2022 de leiding over Kraanbedrijf Nederhoff. Daarmee werden de neven de derde generatie aan het roer van het Goudse familiebedrijf. In dit artikel geven wij u een inkijkje in de bijzondere aspecten van de opvolging binnen een familiebedrijf en welke rol Mazars hierbij kan spelen.

Het had ook anders kunnen lopen met de bedrijfsopvolging, vertelt Sjoerd Nederhoff. “Mijn ouders zeiden allebei: ‘zou ik niet doen.’ Zij hadden de bedrijfsvoering namelijk altijd als een leuk, maar ook zwaar bestaan ervaren.” De tweede generatie was zich aan het oriënteren op een verkoop. Bedrijfsopvolging binnen de familie werd namelijk niet serieus overwogen. Op advies van Remco Schoonderwoerd, specialist Transport en Logistiek en marktleider Familiebedrijven bij Mazars, werd er alsnog een gesprek met de jongere generatie aangegaan over de bedrijfsopvolging.

Specialist familiebedrijven
Remco gaf dit advies niet zomaar. Hij heeft niet alleen jarenlange ervaring op het gebied van familiebedrijven en bedrijfsopvolging maar is zelf ook opgegroeid in een familiebedrijf. Hij is dus bekend met de bijzondere aspecten van een dergelijke onderneming. “Mijn vader was melkboer, dus ik weet welke impact het familiebedrijf kan hebben op het gezinsleven. Het is vaak heel druk, maar de mooie kant, met de eigen cultuur die je samen opbouwt, en de trots die je hebt als je bedrijf floreert, die is er óók. Daarom vind ik het zo interessant om familiebedrijven zoals Nederhoff te leren kennen, en waar nodig te adviseren bij de bedrijfsvoering. Toen de bedrijfsoverdracht in beeld kwam was ik al een aantal jaren als accountant en later als adviseur betrokken bij de onderneming Nederhoff. Het was voor het proces zeker een voordeel dat ik al bekend was met het bedrijf en de familieleden.”

Weloverwogen advies
Bij een dergelijke opdracht kijkt Remco altijd verder dan de financiën, vertelt hij. “Juist bij de overname van een familiebedrijf spelen niet alleen de cijfers, maar ook de gevoelens van de hele familie een grote rol. Men is verweven geraakt met het bedrijf, en er is tussen familieleden altijd een bijzondere onderlinge band. Daarom heb ik ook bij Nederhoff veel persoonlijke gesprekken gevoerd met zowel de huidige directie als hun gezinnen zodra het idee van een bedrijfsoverdracht ter sprake kwam. Op basis van die gesprekken kreeg ik de bevestiging dat er in de derde generatie Nederhoff niet alleen voldoende potentieel, maar ook belangstelling was om het bedrijf over te nemen. Vandaar dat ik de directie heb geadviseerd om toch die mogelijkheid verder te onderzoeken.”

Extra dimensie van familiebedrijf
Vervolgens werd de belangstelling verder geïnventariseerd tijdens individuele gesprekken met alle betrokkenen. “Het was prettig dat ik hierin kon samenwerken met Cees van Gorp, lid van de Raad van Advies. Wij hadden plezierige, maar soms ook intensieve gesprekken met alle familieleden. Je moet veel belangen meewegen, zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer. Een familiebedrijf heeft een extra dimensie: je komt elkaar altijd weer tegen. Mijn motto was dan ook: ‘Wat de uitkomst ook is, we moeten ervoor zorgen dat iedereen straks met een goed gevoel samen aan het kerstdiner kan zitten!’.”  

Levend plan van aanpak
Zo bereikte het proces een volgende fase. De doelstellingen, maar ook de verschillende wensen en knelpunten werden op papier gezet. “Het plan van aanpak werd niet in beton gegoten, maar was een levend document. Gaandeweg veranderen inzichten, omstandigheden en interesses, en dan moet een plan kunnen worden bijgesteld,” legt Remco uit. Met degenen die belangstelling hadden om de vorige generatie op te volgen, werden diverse vervolggesprekken gevoerd. Remco vertelt: “Daarbij keken we niet alleen naar de behoefte van de kandidaat en zijn of haar gezin, maar ook naar wat het bedrijf nodig had aan competenties en vaardigheden. Het is immers van groot belang dat de onderneming toekomstbestendig is.” Onder aansturing van Remco en Cees werd er binnen de familie veel gepraat, geluisterd, nagedacht en uiteindelijk besloten. Sjoerd en zijn neef Taco, zoons van de jongste en de oudste Nederhoff-directeur zouden samen het bedrijf overnemen.

Onverwachte wending
Na dit besluit kon het verdere proces worden uitgewerkt. Remco schakelde een onafhankelijke derde in voor  de waardebepaling van het bedrijf, en speelde een ondersteunende rol bij de juridische overdracht en de financiële en fiscale afwikkeling van de bedrijfsopvolging. Sjoerd Nederhoff vertelt dat zijn beslissing een onverwachte wending betekende van zijn carrière en zijn leven. Na zijn jeugd in Gouda studeerde Sjoerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam af. Hij verhuisde naar Utrecht. Daar had hij een bloeiende carrière bij een kleine zakenbank. Sjoerd had het er bijzonder naar zijn zin. Toen zowel zijn vader als zijn ooms mede door hun leeftijd gingen nadenken over de toekomst van het familiebedrijf en zijn belangstelling werd gepeild, werd Sjoerds belangstelling toch gewekt.

Perfecte aanvulling
“Het is nooit mijn jongensdroom geweest om net als mijn opa, vader en ooms  in deze sector te werken. Ik heb mij dus nooit echt verdiept in het fenomeen kranen,” vertelt Sjoerd. “Mijn neef Taco is daarentegen al van jongs af aan een echte technische kranenspecialist. Voor hem was het vrij duidelijk dat hij een rol wilde blijven spelen binnen ons bedrijf. Natuurlijk had ik nee kunnen zeggen, maar eigenlijk zag ik dat als een gemiste kans voor mijzelf en de onderneming. Er zijn heel veel andere banen op de wereld, en er is voor ons maar één familiebedrijf. Ik besloot het avontuur aan te gaan. Ik zou het niet in mijn eentje hebben aangedurfd, maar Taco en ik vullen elkaar perfect aan. Hij is het technische brein, ik heb mijn zakelijke ervaring.”

Zorgvuldig proces
Remco kijkt met plezier terug op het overnameproces dat in 2018 startte en in mei van 2022 werd afgerond. “Zo’n tijdsspanne is niet ongebruikelijk. Bedrijfsopvolging is altijd een langdurig proces, dat heel zorgvuldig moet worden doorlopen. Dat luistert bij een familiebedrijf zo mogelijk nog nauwer dan bij een andere onderneming. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Dat betekent dat je altijd helder moet communiceren met alle betrokkenen, inclusief het thuisfront. Geen verborgen agenda’s, alle financiële en fiscale zaken overzichtelijk op een rijtje, afspraken goed vastleggen en vooral: veel aandacht besteden aan de persoonlijke gevoelens. Want er verandert nogal wat in ieders leven.”

Kennis borgen
Sjoerd onderschrijft dit van harte. “Natuurlijk is het leven van mij en Taco veranderd door onze nieuwe functie. Maar het is ook voor mijn vader en ooms een hele verandering; van intensief betrokken te zijn bij alle facetten van het bedrijf en de medewerkers, naar op termijn volledig terugtreden uit de onderneming. Daarom hebben we er in onderling overleg voor gekozen om degene die daar behoefte aan had, te vragen om voorlopig parttime beschikbaar te zijn. Dat is niet alleen prettig voor hen. Ook ons bedrijf is daarbij gebaat: het geeft ons meer tijd om hun kennis en ervaring goed te borgen in de onderneming. Daar profiteren we allemaal van. Een win-win-situatie dus!”

Familiestatuut
Over goede borging gesproken: veel juridische zekerheden zijn al vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Op termijn zullen nog wat zaken worden geregeld. Remco is er voorstander van om ook de meer softe, maar zeer belangrijke elementen van bedrijfsvoering te bespreken in een familieberaad, en het vervolgens vast te leggen. “Dat kan in een familiestatuut. Er ontstaat een soort spoorboekje, dat je in bepaalde situaties kunt raadplegen. Wat spreek je af bij onverwachte zaken zoals een overlijden of externe koper? Wat is de onderlinge rolverdeling, wie heeft beslissingsbevoegdheid bij welke vraagstukken en welke mogelijkheden zijn er voor toekomstige generaties? Maar ook aspecten als het doen van uitingen op social media, of al dan niet meedoen aan filantropie kunnen worden meegenomen. Het geeft richting aan een bedrijf en alle betrokkenen als je deze relevante zaken goed bespreekt en gezamenlijk vastlegt.”

Zonnige toekomst
Sjoerd ziet de toekomst voor Nederhoff zonnig in. “Er zijn zeker in de huidige tijd natuurlijk uitdagingen genoeg, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het voelt goed dat Taco en ik gezamenlijk het familiebedrijf voortzetten. Het is bijzonder om nu met mijn neef, ooms en vader te kunnen samenwerken. Je ziet een andere kant van elkaar, en waardeert elkaar nog meer.

Nederhoff: familiebedrijf met een lange geschiedenis

De geschiedenis van het familiebedrijf Nederhoff gaat vele jaren terug. In 1949 startte de heer C. Nederhoff het bedrijf met de verhuur van een deels zelfgemaakte kraan op een oude dumptruck. Waar aanvankelijk de focus lag op het lossen van schepen, verschoven de activiteiten steeds meer naar hijswerk voor de bouwsector.

In 1987 werd het bedrijf overgenomen door de volgende generatie: de broers Pieter, Kees, Jan en Ron. Onder hun bezielende leiding breidde Nederhoff uit met een vestiging in Vianen en een standplaats in Rotterdam.

In mei 2022 volgden de neven Sjoerd en Taco Nederhoff hun vaders op als directeur. Nederhoff is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf op het gebied van gespecialiseerde verhuur van grote hijskranen, verreikers en hoogwerkers, en als specialist in het transporteren en verhuizen van grote machines.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over bedrijfsoverdracht? Neem dan contact op met Kees de Heus per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 85. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?