Bezorgers van Deliveroo zijn géén zzp’ers

30 maart 2023 – De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geoordeeld dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen Deliveroo en de maaltijdbezorgers. Dit is in lijn met het oordeel van Gerechtshof Amsterdam en de kantonrechter. Zij oordelen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en de bezorgers niet kunnen worden aangemerkt als zzp’er.

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

Het geschil is of de bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hebben of, zoals Deliveroo zelf beargumenteerde, dat er sprake was van een overeenkomst van opdracht (en dus een zzp’er). De Hoge Raad liet in zijn arrest naar voren komen dat alle omstandigheden in onderling verband moeten worden bezien en volgt het eerdere oordeel van Gerechtshof Amsterdam dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.  

Hoewel de partijen zelf een overeenkomst van opdracht hadden gesloten, zijn de bezorgers wel aan te merken als werknemers. Van belang word geacht dat Deliveroo de betaling aan de bezorgers op standaardmomenten verzorgde. Daarnaast oefende Deliveroo gezag uit over de bezorgers door het controleren van hun GPS-locatie. Dit gaf Deliveroo de mogelijkheid om de bezorgers op elk moment dat zij aan het werk waren te controleren.

Wat betekent dit arrest?

Vakbond FNV, de wederpartij in dit arrest, is zeer gestemd met deze uitkomst. Hoewel Deliveroo in Nederland inmiddels is gestopt heeft de uitspraak breed maatschappelijke gevolgen. Opdrachtgevers die met (schijn)zelfstandigen werken kunnen worden geconfronteerd met de inhoudingsplicht voor loonheffingen. Tevens zijn er mogelijke gevolgen voor de arbeidsrechtelijke positie, cao en pensioen.

In het handhavingsmoratorium is aangegeven dat de Belastingdienst (onder voorwaarden) geen naheffingsaanslagen met boete zal opleggen. Het handhavingsmoratorium zal uiterlijk eind 2024 worden opgeheven. Zo zijn er veel veranderingen aangekondigd. Minister van Gennep en Staatssecretaris Van Rij hebben al aangegeven de definitie van arbeidsovereenkomst te verduidelijken en de ‘organisatorische inbedding’ te specificeren. Daarnaast hebben zij aangegeven dat de handhaving aangescherpt zal worden.

Werkt u als opdrachtgever met zzp’ers? Dan kan dit arrest direct gevolgen voor u hebben. Het is belangrijk om de voorwaarden waaronder de zzp’ers werkzaamheden verrichten nauwlettend te toetsen en een verkapte dienstbetrekking te voorkomen. Verder is het van belang om actuele ontwikkelingen en aangekondigde wetswijzigingen te volgen. Mazars houdt deze nauwlettend in de gaten en kan u hierin bijstaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werken met zzp’ers en het voorkomen van risico’s? Neem dan contact op met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 96 en Renee Pauli per email of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38 of met uw Mazars contactpersoon. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?