Btw-gevolgen in Duitsland van (inter)nationaal goederenvervoer (Deel 3 van 3)

18 oktober 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u vaak te maken met complexe btw-regelingen in het buitenland. In een serie van drie artikelen beschrijven wij wat de Duitse btw-gevolgen zijn voor expediteurs die in Duitsland gevestigd zijn. In dit laatste artikel van het drieluik komt het goederenvervoer vanuit Duitsland naar bestemmingen buiten de EU en vice versa aan bod.

Goederenvervoer naar bestemmingen buiten de EU en vice versa

Indien u als Duitse expediteur goederen vervoert vanuit Duitsland naar een bestemming buiten de EU of vice versa én uw opdrachtgever is een in Duitsland gevestigde ondernemer, dan geldt Duitsland als plaats van de prestatie. Voor de btw is deze prestatie in Duitsland onbelast indien aangetoond kan worden dat de goederen door u zijn vervoerd of verzonden naar het grondgebied van een land buiten de EU of juist de EU zijn binnengebracht vanuit andere landen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door middel van afgetekende vrachtbrieven, export- en importdocumenten.

Kop-staartvervoer

Als sprake is van goederenvervoer dat direct voorafgaat aan het exportvervoer of direct volgt op de import in de EU (kop-staartvervoer), dan kan dit voor de btw eveneens onbelast plaatsvinden. Hiervoor is vereist dat door middel van een verklaring aangetoond kan worden dat de goederen verzonden zullen worden naar een land buiten de EU respectievelijk dat de goederen direct na import zijn vervoerd naar het op de invoerdocumenten vermelde bestemmingsadres. In beide gevallen vermeldt u op de factuur geen btw en dat sprake is van onbelast export- dan wel importvervoer.

Afnemer in EU

Als de afnemer een ondernemer is die in een ander EU-land gevestigd is, is het andere EU-land bevoegd om het btw-tarief vast te stellen en geldt de btw-verleggingsregeling. In dat geval vermeldt u geen Duitse omzetbelasting op uw factuur en noteert u zowel „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ (VAT reverse charge) op de factuur en het btw-identificatienummer van uw klant. Als duidelijk is dat deze dienst ook in het andere EU-land onbelast is, is het raadzaam op de factuur te vermelden dat de dienst voor de btw-heffing onbelast is vanwege export- dan wel importvervoer.

Afnemer buiten EU

Ingeval uw opdrachtgever een ondernemer in een land buiten de EU is, is in beginsel btw (ofwel sales tax of GST) verschuldigd in het land van de afnemer. Doorgaans leidt dit voor de Duitse expediteur niet tot btw / sales tax / GST-verplichtingen in het land van de afnemer en met name niet als sprake is van export- of importvervoer. Er is in ieder geval geen Duitse btw verschuldigd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over btw-gevolgen van (inter)nationaal goederenvervoer in Duitsland? Neem dan contact op met Pieter Tra (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 00) of met Raimo Kool (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 05). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Meer informatie?