De optimale fiscale structuur: continuïteit van uw onderneming – Deel 2 van 4

1 maart 2024 – Men heeft het vaak over ‘de ideale fiscale structuur’, maar bestaat die eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft. In dit tweede deel van het vierluik ‘De optimale fiscale structuur’ nemen wij u mee in de stelling dat per onderneming een andere fiscale structuur als optimaal kan gelden.

Het waarborgen van de continuïteit van de onderneming op zowel de korte, als lange termijn is voor iedere ondernemer belangrijk. Hierbij kunt u onder andere denken aan de keuze voor het juiste management, het waarborgen van innovatie binnen uw onderneming en het uitzetten van de ondernemersstrategie. Maar er zijn ook diverse fiscale en financiële aspecten waar u rekening mee kunt houden. 

Bedrijfsvoering 

Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen is het essentieel om tijdig na te denken over het voortzetten van de onderneming na uw overlijden. Het inrichten van een stichting administratiekantoor is hiervoor een van de mogelijkheden. 
 
Een stichting administratiekantoor houdt en beheert de aandelen van de vennootschap. De stichting geeft certificaten van de aandelen uit aan de aandeelhouder(s). Door de certificering van aandelen wordt het winstrecht van een aandeel afgescheiden van het stemrecht. U kunt uzelf als stichtingsbestuurder benoemen om zo de zeggenschap in handen te houden. U heeft ook de flexibiliteit om voor een onverhoopt overlijden te bepalen wie uw onderneming moet besturen (direct) na uw overlijden. U kunt dit bijvoorbeeld regelen in de statuten en de administratievoorwaarden van een stichting administratiekantoor. Ook maakt de stichting administratiekantoor het mogelijk uw aandelen over te brengen naar de beoogde bedrijfsopvolger (verkoop | schenking) en nog steeds de zeggenschap te behouden als bestuurder van het stichting administratiekantoor. 

Voordelen van een stichting administratiekantoor 

Door de splitsing van het winstrecht en het stemrecht is het mogelijk om anderen mee te laten delen in de winst van de vennootschap, zonder zelf de controle over de vennootschap te verliezen.  
 
In de statuten van een stichting kunnen diverse onderwerpen worden geregeld om de continuïteit van de transportonderneming te waarborgen. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de certificaten niet mogen worden overgedragen aan derden, zodat de aandelen binnen de familie blijven. 

Aandachtspunten bij het oprichten van een stichting administratiekantoor 

In de statuten van de vennootschap moet certificering van aandelen worden toegestaan. Als dit niet in de statuten is opgenomen, is certificering (en dus scheiding van winst- en stemrecht) niet mogelijk. In dat geval zult u eerst de statuten van de vennootschap moeten laten wijzigen. 

Meer weten?  

Wilt u eens sparren over de continuïteit van uw transportonderneming en over hoe u uw onderneming toekomstbestendig kunt maken? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95. Hij helpt u graag verder. 

Meer informatie?