VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’

12 juli 2017 – De Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn is op 26 juni 2017 in werking getreden. De richtlijn verplicht Nederland om een zogenaamd ubo-register in te stellen, een register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’. In de publiciteit wordt ten onrechte gesuggereerd dat dit een ‘rijkenregister’ zou zijn. In werkelijkheid komen alle belanghebbenden bij rechtspersonen in dit register, ook als ze niet rijk zijn. Nederland moet de nieuwe regels nog in de wet vastleggen. Volgens de huidige Nederlandse plannen wordt het ubo-register openbaar toegankelijk en wordt het gehouden door de Kamer van Koophandel.

Appartementseigenaar als ubo

De nieuwe regels zullen voor VvE’s gevolgen hebben, aangezien een appartementseigenaar als uiteindelijk belanghebbende (ubo) wordt aangemerkt, als het belang van de eigenaar in de VvE 25% of groter is. Dat kan het geval zijn bij kleine VvE’s, waarbij er vier of minder appartementen per VvE zijn. Dit komt veel voor in Amsterdam en Rotterdam. Ook kan het aan de orde zijn bij grote VvE’s waarbij 25% of meer van de appartementen van één appartementseigenaar zijn. De omvang van het vermogen van de VvE speelt geen rol. Dus ook een VvE met vier appartementseigenaren met een spaarpot van € 20.000 valt onder de wet.

VvE bestuurder als ubo

Als er geen appartementseigenaren zijn die als ubo kwalificeren, schrijven de nieuwe regels voor dat de bestuurders van de VvE als ubo worden aangemerkt. Tot nu toe is nog door niemand uitgelegd waarom bestuurders van verenigingen en stichtingen als ubo moeten worden aangemerkt. Noch de Europese regelgevers, noch de Nederlandse regelgever hebben tot nu toe enige uitleg gegeven over de redenen.

Eigen verplichtingen voor de VvE

De nieuwe regels hebben niet alleen tot gevolg dat de ubo’s in het ubo-register moeten worden ingeschreven. Een ander gevolg is dat het VvE bestuur verplicht is om allerlei vertrouwelijke persoonsgegevens van de VvE-ubo’s in de administratie op te nemen en actueel te houden. En het VvE bestuur moet deze gegevens zorgvuldig beveiligen, want de Wet bescherming persoonsgegevens is onverkort van toepassing. De nieuwe regels leveren veel bureaucratie en veiligheidsrisico’s op.

Waarom dan?

De vraag is natuurlijk waarom de regels voor VvE’s moeten gelden. Tenslotte zijn de gegevens van alle appartementseigenaren bij het kadaster geregistreerd en zijn de bestuurders van VvE’s veelal bekend via het handelsregister. Verder is onaannemelijk dat VvE’s een hoog risico zijn op het gebied van financieel-economische criminaliteit, die de Antiwitwasrichtlijn beoogt te bestrijden.

Nederlandse uitwerking van de regels

Tot nu toe is niet bekend hoe Nederland met de VvE’s zal omgaan. De Nederlandse overheid moet de nieuwe Europese regels vastleggen in de Nederlandse regelgeving. Hoewel er twee wetgevingsconsultaties zijn geweest, houdt de rijksoverheid ‘onder de pet’ hoe er concreet met de ubo bij allerlei Nederlandse rechtsvormen zal worden omgegaan.

Meer weten over het opnemen van VvE-bestuurders en appartementseigenaren in het ubo-register?

Wat betekent het voor de VvE-bestuurder of appartementseigenaar om aangemerkt te worden als ubo? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 10 10. Of met Xander Alders, advocaat bij Pellicaan per e-mail of per telefoon +31 (0)88 627 22 93. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?