ESET en Mazars introduceren GDPR Compliance Checker

29 augustus 2017 - Een ruime meerderheid van de Nederlandse bedrijven en organisaties (61%) is momenteel niet in staat de impact van de nieuwe privacywetgeving GDPR in te schatten. Uit onderzoek van IT-beveiliger ESET blijkt dat één op de vijf nog onbekend is met de nieuwe, Europese wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Omdat de invoering van GDPR grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de inrichting van de IT, roept ESET bedrijven en organisaties nadrukkelijk op na te gaan in hoeverre ze gereed zijn voor de wetgeving. Als hulpmiddel heeft ESET daarvoor – in samenwerking met Mazars – de GDPR Compliance Checker ontwikkeld.

GDPR Compliance Checker

Dave Maasland, directeur ESET Nederland: "25 mei 2018 lijkt nog ver weg. Maar de voorbereiding op GDPR vergt veel tijd en resources. Daarom is het belangrijk om tijdig te starten en de juiste stappen te nemen. De GDPR Compliance Checker helpt daarbij. De checker biedt houvast, maar voor een optimale voorbereiding zijn bedrijfsspecifieke maatregelen noodzakelijk. Mede dankzij de samenwerking met Mazars en ons uitgebreide partnernetwerk kunnen we elk bedrijf bijstaan in de uitdagingen die GDPR met zich meebrengt."

Naar de GDPR Compliance Checker »

 Strategisch onderwerp

Jan Matto, partner Mazars Accountants en Adviseurs: "Met de komst van de GDPR in Europa geeft de wetgever richting aan privacybeschermende maatregelen. Bedrijven en organisaties moeten kunnen aantonen dat de vereiste organisatorische, technische en juridische maatregelen zijn geïmplementeerd, om te voldoen aan GDPR. GDPR beschrijft ook hoe stakeholders naar bedrijven en organisaties moeten kijken als het gaat om privacybescherming en de beveiliging van persoonsgegevens. GDPR is daarmee een strategisch onderwerp dat aandacht vereist op het hoogste managementniveau."

GDPR-loket

De GDPR Compliance Checker bestaat uit maximaal vijftien vragen. Op basis van de antwoorden krijgen bedrijven en organisaties adviezen en tips voor een goede voorbereiding op GDPR. Bovendien introduceert ESET het GDPR-loket. Daar kunnen bedrijven en organisaties terecht voor advies op maat. Een één-op-één afspraak met een expert is te maken via de website van ESET.

Wat is GDPR?

Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacy-verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. In het Engels is dit de General Data Protection Regulation (GDPR). Door deze Europese wetgeving verandert de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Bedrijven die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse, wereldwijde omzet opgelegd krijgen.

Meer weten over de GDPR Compliance Checker?

Wilt u meer weten over de GDPR Compliance Checker? Neem dan contact op met Jan Matto per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 99. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?