Gevolgen voor werkgever en werknemer bij intrekking verklaring geen privégebruik auto

10 juni 2021 - Een werknemer heeft een auto van de zaak en rijdt hiermee minder dan 500 kilometer privé per jaar. Welke gevolgen zijn er voor de werknemer en werkgever als de ‘verklaring geen privégebruik auto’ wordt ingetrokken, omdat de werknemer meer dan 500 km privé gaat rijden met de auto van de zaak?

De werknemer die in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, dient dit direct te melden bij de Belastingdienst en de werkgever. De werknemer dient de Belastingdienst op de hoogte te brengen door het invullen van het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Dit formulier kan online, door middel van inloggen via Digid, ingevuld en verstuurd worden.

Na het versturen van het formulier naar de Belastingdienst trekt de Belastingdienst de verklaring in. De werknemer ontvangt een bericht van de Belastingdienst. De werkgever ontvangt ook een bericht van de Belastingdienst dat de werknemer de verklaring heeft ingetrokken.  

De werknemer is bijtelling verschuldigd over de gehele periode van het kalenderjaar waarin de werknemer de beschikking had over een auto van de zaak. Dus ook met terugwerkende kracht.

Voor de maanden waarin de werkgever geen rekening heeft gehouden met de bijtelling wegens privégebruik ontvangt de werknemer van de Belastingdienst een naheffingsaanslag voor:

  • Loonbelasting / premie volksverzekeringen.
  • Premies werknemersverzekeringen.
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet.
  • Eventueel een rekening voor belastingrente.

De werkgever moet het voordeel van het privégebruik vanaf het moment dat de werkgever door de Belastingdienst is op de hoogte is gebracht bijtellen op het loon van de werknemer. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over privégebruik auto van de zaak? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of neem direct contact op met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?