Hoofdlijnenakkoord 2024: de fiscale voorstellen voor de Maatschappelijke organisaties

17 mei 2024 - Na lang onderhandelen is op 15 mei 2024 het hoofdlijnenakkoord 2024 gepresenteerd door de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB. In het hoofdlijnenakkoord is een aantal fiscale maatregelen en voorstellen opgenomen die de maatschappelijke organisaties in Nederland raken. Hierna vindt u een overzicht van de nu al bekende fiscale maatregelen voor deze doelgroep.

Welke waarde kunt u hechten aan het hoofdlijnenakkoord?

Het hoofdlijnenakkoord geeft de richting aan van het kabinetsbeleid en bevat een aantal concrete maatregelen. Het zijn de plannen. Pas als de plannen in wetsvoorstellen zijn gegoten en door zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn goedgekeurd, worden het wetten.

Overzicht van fiscale maatregelen voor de Maatschappelijke organisaties

Specifiek voor de Maatschappelijke organisaties hebben wij de verschillende maatregelen die zijn genoemd voor u in een overzicht opgenomen.

Giftenaftrek

In het akkoord is het voornemen opgenomen de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te beperken vanaf 2025. De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting stond ook reeds in het belastingplan 2024. Uiteindelijk heeft dit voornemen het destijds niet gehaald. Nu lijkt er alsnog een beperking te worden doorgevoerd. Per 2028 wordt de giftenaftrek in de inkomstenbelasting geüniformeerd. Dit lijkt erop te wijzen dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen gewone giften, periodieke giften en giften aan culturele instellingen.

Normaal btw-tarief voor culturele goederen en diensten

De intentie bestaat tot het grotendeels afschaffen van het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten per 2026. Dat doet vermoeden dat circussen, dierentuinen, musea, muziek en toneeluitvoeringen alsmede het bezoeken van sportwedstrijden belast zullen worden met het hoge btw-tarief. De tariefverhoging ziet expliciet niet op bioscopen, attractieparken, speel- en siertuinen en andere dagrecreatie. De exacte invulling van wat onder de definitie van ‘culturele goederen en diensten’ moet worden verstaan, is op dit moment nog niet bekend gemaakt. Niet valt uit te sluiten dat bijvoorbeeld ook kunst, boeken en tijdschriften tegen het hoge tarief zullen worden belast.

Logies naar normaal btw-tarief

Voor logies gaat het normale btw-tarief gelden. De aanpassing geldt echter niet voor campings. Voor verblijf op een kampeerterrein blijft het lage btw-tarief van toepassing.

Zekerheid op de arbeidsmarkt voor zzp'ers en de uitzendsector

De zekerheid op de arbeidsmarkt blijft punt aandacht. De intentie is uitgesproken de zekerheid op de arbeidsmarkt te stimuleren, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. De wetsbehandeling van de VBAR en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTAA) worden voortgezet.

Tot slot

Het hoofdlijnenakkoord lijkt voorstellen te hebben die de Maatschappelijke organisaties hard gaan raken. Wij houden u op de hoogte.

 

Meer informatie?