Lonen verhogen, mag dat zomaar? Let op uw cao!

7 maart 2023 - In de wet staat niets over periodieke loonsverhogingen. Alleen het wettelijk minimumloon wordt vastgesteld op basis van wettelijke bepalingen. Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt het minimumloon verhoogd op basis van de inflatiecijfers. Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 10,15%. In het verlengde hiervan zijn bijvoorbeeld ook uitkeringen als WW, WIA en WAO met dit percentage verhoogd.

Geen cao

Bent u niet gebonden aan een cao? Dan is het mogelijk om loonsverhogingen door te voeren op basis van individuele afspraken met uw werknemers of werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging).

Bent u wel gebonden aan een cao?

Dan moet er als eerste worden bepaald wat voor soort cao van toepassing is, een ‘standaard cao’ of een ‘minimum cao’.

Standaard cao

Als er een standaard cao is, zijn er bindende afspraken waaraan de werkgever zich moet houden. Dat geldt ook voor de beloningssystematiek van de functieprofielen. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld en er mag niet in het voordeel van de werknemer van worden afgeweken. Sociale partners hebben samen met de werkgevers standaard cao’s afgesproken om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Voorbeelden van standaard cao’s zijn: de cao Beroepsgoederenvervoer (TLN), de cao Gezondheidszorg en diverse cao’s van de overheid.

Minimum cao

Als er sprake is van een minimum cao, mag u afwijken van de cao, mits dit in het voordeel van de werknemer is. Bij een minimum cao is het dus mogelijk af te wijken van het loon in de cao.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?