Renseigneringsverplichting in januari

23 november 2023 - Betaalt u arbeidskrachten of dienstverleners die niet bij u in loondienst zijn? Tenzij de dienstverlener een factuur met btw uitreikt dient u over deze betalingen informatie aan te leveren bij de Belastingdienst. Dit wordt de renseigneringsverplichting genoemd.

Over welke bedragen gaat het?

Voor bedragen die in het kalenderjaarzijn betaald aan derden, dient u in januari van het daaropvolgende jaar informatie aan te leveren bij de Belastingdienst. Het gaat om betalingen aan:

  • personen zonder een dienstbetrekking; of
  • personen die een factuur uitreiken zonder vermelding van btw (bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder een btw-vrijstelling).

Vooral over dit laatste punt was het afgelopen jaar de nodige onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft recent het toepassingsbereik verduidelijkt. De renseigneringsverplichting is dus niet van toepassing op betalingen aan (eigen) werknemers of betalingen aan een dienstverlener die een factuur met vermelding van btw heeft uitgereikt.

De renseignering is voorts niet aan de orde voor betalingen aan artiesten, beroepssporters of vrijwilligers (als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964). Indien u zelf géén inhoudingsplichtige bent voor de loonheffingen, dan is de renseignering overigens niet verplicht.

De renseigneringsverplichting geldt vanaf 2022 voor ieder jaar. U zult dus ieder jaar vóór 1 februari de relevante gegevens van het voorafgaande kalenderjaar moeten aanleveren.

Wat dient u aan te leveren?

Op basis van de renseigneringsverplichting dient u de volgende gegevens te melden aan de Belastingdienst: de naam, de geboortedatum, adresgegevens, het burgerservicenummer (BSN) en de hoogte van de door u betaalde bedragen in het afgelopen jaar.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 1396 of Raimo Kool per e-mail of per +31 (0)88 277 1505. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?