Drieluik deel I | SLIM-subsidie – Werken op afstand

30 januari 2023 - Per 1 maart 2023 opent het nieuwe aanvraagtijdvak voor de SLIM-subsidie, een regeling die mkb-ondernemers stimuleert om te blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers. De coronacrisis heeft gezorgd voor blijvende veranderingen. Hoewel de lockdowns verleden tijd zijn is onze manier van werken blijvend veranderd. De SLIM regeling kan u helpen om gesubsidieerd een start te maken met de verandering van processen en beleid.

Drieluik

In dit drieluik gaan wij dieper in op de mogelijkheden die de SLIM-subsidie biedt en op welke manier deze regeling een meerwaarde kan zijn voor uw organisatie. In deel één van dit drieluik behandelen we de door ons ontwikkelde ‘Werken op afstand Scan’.

Inzichten als basis voor verandering

Een groot aantal organisaties heeft al gebruikgemaakt van deze gratis scan. Dankzij de scan hebben de organisaties inzicht gekregen in hoe hun medewerkers het werken op afstand ervaren en welke verwachtingen zij hierin hebben richting hun werkgever. Deze inzichten stellen de organisaties in staat hun beleid en organisatie in te richten op de nieuwe situatie.
Hybride werken is steeds meer de norm. Het is inmiddels duidelijk dat ook na de coronacrisis flexibel werken op afstand en werken op kantoor de norm blijft. Organisaties zullen daarop moeten anticiperen door hun beleid en organisatie structureel anders vorm te geven, zodat deze hybride vorm van werken gefaciliteerd wordt en aansluit bij de organisatiedoelstellingen.

Toepassing van de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is een regeling die mkb-ondernemers stimuleert om op veranderingen in te spelen en te investeren in de inzetbaarheid, productiviteit en motivatie van medewerkers. Met behulp van de regeling kunt u onder andere gesubsidieerd aan de slag gaan met het concretiseren van de uitkomsten van de scan. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Het herorganiseren van de manier van werken en samenwerken dat aansluit op het hybride werken. Hierbij is het van belang dat zowel de medewerkersbehoefte als de organisatiebehoefte is meegenomen;
  • Het ontwikkelen en implementeren van een HR-gesprekscyclus;
  • Het ontwikkelen en implementeren van een toekomstbestendig waarderings- en beloningsbeleid dat werken op afstand faciliteert;
  • Het ontwikkelen en implementeren van een manier van werken dat stuurt op resultaat in plaats van op aanwezigheid;
  • Het inventariseren van ontwikkelbehoeften en het vormgeven van een intern opleidingsprogramma voor medewerkers en leidinggevenden.

Rendement en investering

Mkb-organisaties krijgen maximaal €25.000 subsidie. Voor een kleine organisatie is het percentage 80% van de subsidiabele kosten. Voor een middelgrote organisatie is dit 60%. Onderstaand een rekenvoorbeeld van een gesubsidieerd HR-project:

Totale subsidiabele projectkosten€ 25.000*
SLIM-subsidie 80%**€ 20.000
Totale besparing€ 20.000
Eigen investering€ 5.000

* De maximale subsidiabele projectbegroting bedraagt € 41.667
** Interne loonkosten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie

Mazars kan u helpen

De consultants van Mazars HR Services zijn gespecialiseerd in het (door)ontwikkelen van HR- en organisatiebeleid en persoonlijke- en teamontwikkeling. Dit kan gefaciliteerd worden vanuit de SLIM-subsidie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan contact op met Kerensa Veldhuis, HR Consultant, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 23 of met Tara Lauwers, HR Consultant, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 66. Zij helpen u graag verder.