Sociale zekerheidsverdrag in werking tussen Nederland en China

1 september 2017 - Op 12 september 2016 hebben Nederland en China een sociale zekerheidsverdrag ondertekend. Dit sociale zekerheidsverdrag treedt op 1 september 2017 in werking. Het verdrag beperkt dubbele sociale zekerheidsdekking en premieplicht. Hierdoor zullen de kosten voor sociale zekerheid bij uitzending tussen beide landen dalen.

Het verdrag zorgt ervoor dat werknemers die vanuit Nederland naar China worden uitgezonden voor een periode van maximaal vijf jaar gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven. Hetzelfde geldt voor werknemers die vanuit China naar Nederland komen. Het aanvragen van een Certificate of Coverage (detacheringsverklaring) is verplicht. Met een CoC kan de werknemer aantonen dat hij of zij gedeeltelijk onder het sociale zekerheidsstelsel van het thuisland valt en in het gastland deels is vrijgesteld van sociale zekerheidspremies. Het verdrag geldt ook voor familieleden die de werknemer vergezellen, tenzij het familielid zelf arbeid verricht. Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer vóór de uitzending ten minste één maand bij zijn of haar formele werkgever heeft gewerkt.

Het sociale zekerheidsverdrag geldt niet voor het volledige Nederlandse sociale zekerheidsstelsel en is alleen van toepassing op de volgende onderdelen:

  • Ouderdomspensioen (AOW)
  • Nabestaandenpensioen (ANW)
  • Werkloosheid (WW)

Het verdrag geldt dus niet voor de overige onderdelen van het Nederlandse sociale stelsel, zoals arbeidsongeschiktheid of de zorgverzekeringswet. Een Chinese werknemer die naar Nederland komt moet daarom een (basis)zorgverzekering bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij afsluiten.

In China voorziet het sociale zekerheidsverdrag in de volgende onderdelen:

  • Basis ouderdomsverzekering
  • Werkloosheidsverzekering

De door de SVB afgegeven detacheringsverklaring stuurt u door naar de onderneming in China waar uw werknemer werkzaam is. Deze onderneming moet vervolgens de verklaring binnen zes maanden na het begin van de uitzending indienen bij het Chinese Ministerie voor Sociale Zekerheid. China verleent daarop met terugwerkende kracht tot de begindatum van de uitzending vrijstelling voor de eerder genoemde sociale zekerheidspremies.

Met betrekking tot reeds bestaande uitzendingen van voor de datum van inwerkingtreding van dit verdrag moet binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding een aanvraag voor een CoC zijn ingediend, afgegeven en ingeschreven.

Ondersteuning

Overweegt u werknemers uit te zenden naar China? De adviseurs van Mazars kunnen u hierover adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van een detacheringsverklaring (Certificate of Coverage). Mocht u werknemers hebben die vanuit China zijn uitgezonden, dan kunnen wij u ook ondersteunen bij de salarisverwerking, het bepalen welke Nederlandse sociale verzekeringen verplicht zijn en overige zaken, zoals immigratie en belastingadvies.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het sociale zekerheidsverdrag? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?