Teruggaaf energiebelasting ANBI

7 september 2023 - Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen in aanmerking komen voor de teruggaaf van energiebelasting op, in een onroerende zaak, gebruikt aardgas en elektriciteit. De teruggaaf bedraagt 50% van de energiebelasting die door de energieleverancier in rekening is gebracht.

Voorwaarden teruggaaf

Om in aanmerking te komen voor de teruggaaf, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de ANBI is niet of alleen in beperkte mate (dat wil zeggen voor niet meer dan 30%) werkzaam op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs.
  • de ANBI moet de onroerende zaak zelf voor ten minste 70% gebruiken.
  • de ANBI is geen publiekrechtelijk lichaam.
  • de ANBI beschikt over een eigen aansluiting.
  • de ANBI heeft geen aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting.

Verzoek teruggaaf

  • Het verzoek om teruggaaf van energiebelasting moet binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode worden gedaan. Wanneer de leverancier voorschotnota’s uitreikt, is de verbruiksperiode de periode waarop de eindafrekening betrekking heeft. In andere gevallen is de verbruiksperiode het kalenderjaar.
  • De teruggaaf wordt alleen verleend als het bedrag aan energiebelasting expliciet op de factuur in rekening is gebracht én de factuur is betaald. Ook moet de eindfactuur op naam van de instelling staan die het verzoek om teruggaaf doet.

Met behulp van onze rekentool kunnen wij aan de hand van de eindafrekening van uw energieleverancier en enkele aanvullende gegevens bepalen of en tot welk bedrag een teruggaaf energiebelasting mogelijk is. Er kan – onder voorwaarden – tot vijf jaar terug aanspraak gemaakt worden op de teruggaafregeling. Dit kan dus een groot financieel voordeel opleveren.

Cijfermatig voorbeeld

Hieronder vindt u een cijfermatig voorbeeld over de teruggaaf energiebelasting. In het voorbeeld gaan wij uit van een ANBI met 25 werknemers / vrijwilligers, een vloeroppervlakte van 200 m2  en een verbruik van 23.000 KWh elektriciteit en 4.000 m3 aardgas.

In rekening gebrachte energiebelasting aardgas

€ 2.500

In rekening gebrachte energiebelasting elektriciteit

€ 2.000

Totaal betaalde energiebelasting

€ 4.500

Heffingskorting 2023

€ 493

Betaalde energiebelasting minus heffingskorting

€ 4.007

Te ontvangen teruggave van 50%

€ 2.004

In bovenstaande tabel is te zien dat er circa € 2.000 aan teruggaaf energiebelasting mogelijk is over 2023. Doordat – onder voorwaarden – tot vijf jaar terug aanspraak gemaakt kan worden op de teruggaafregeling, is een aanzienlijk financieel voordeel mogelijk voor ANBI’s.

Teruggaaf formulier

Voor het verzoek om teruggaaf van energiebelasting dient gebruik te worden gemaakt van een voorgeschreven formulier, waarin moet worden aangegeven of er sprake is van vennootschapsbelastingplicht. Als u hierover twijfelt, neem dan gerust contact met ons op of bekijk hieronder onze pagina over belastingplicht voor not-for-profit organisaties.

Meer weten over de teruggaaf energiebelasting?

Heeft u nog vragen over de teruggaaf energiebelasting voor ANBI’s, dan kunt u terecht bij Patrick Donders per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 91 of bij Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64. Zij helpen u graag bij de toetsing of u in aanmerking komt voor de teruggaaf of bij het verzorgen van het verzoek om teruggaaf.

Meer informatie?