Update regels rondom btw-tarieven

17 juni 2022 – In Nederland gelden op dit moment drie btw-tarieven: 0%, 9% en 21%. Vanaf 6 april 2022 zijn op EU-niveau de btw-tariefsregels gewijzigd. Hierdoor zou Nederland (en andere EU-lidstaten) meer verschillende btw-tarieven kunnen invoeren dan nu het geval is. Ook wordt het mogelijk om meer goederen en diensten aan lagere btw-tarieven te onderwerpen dan voorheen.

Het kabinet zal eind 2022 een evaluatie van de gewijzigde btw-tariefsregels publiceren waarin wordt aangegeven op welke wijze met de aangepaste btw-tariefsregels zal worden omgegaan. Vooruitlopend op de evaluatie wordt een 0% btw-tarief op zonnepanelen ingevoerd. Ook wordt een plan van aanpak voor de (geleidelijke) invoering van een 0%-tarief op groente en fruit binnenkort verwacht. Tot slot is ook nog een wijziging opgenomen ten aanzien van de plaats van dienst voor virtuele / gestreamde evenementen.

Nieuwe (potentiële) btw-tariefsstructuur

Btw-wetgeving in EU-lidstaten is gebaseerd op de Europese Btw-richtlijn. Dit geldt ook voor de btw-tarieven: EU-lidstaten mogen alleen binnen bepaalde bandbreedten btw-tarieven invoeren. Als gevolg van de gewijzigde btw-tariefsregels met ingang van 6 april 2022, wordt het mogelijk voor EU-lidstaten een extra laag btw-tarief in te voeren. Of Nederland hiervan gebruik gaat maken is nog niet bekend. Het kabinet zal eind 2022 een evaluatie van de gewijzigde btw-tariefsregels publiceren waarin wordt aangegeven hoe met de aangepaste btw-tariefsregels zal worden omgegaan. In het onderstaande schema staat weergegeven binnen welke grenzen één of meerdere laagtarieven door EU-lidstaten kunnen worden ingevoerd.

Huidige btw-tariefstructuur

Nieuwe (potentiële) btw-tariefsstructuur

Tariefsoort

Bandbreedte

Tariefsoort

Bandbreedte

Standaardtarief

≥ 15,0%

Standaardtarief

≥ 15,0%

Laagtarief #1

5,0% - 14,9%

Laagtarief #1

5,0% - 14,9%

Laagtarief #2

5,0% - 14,9%

Laagtarief #2

5,0% - 14,9%

Extra-laagtarief

Niet mogelijk

Extra-laagtarief

0,1% - 4,9%

Nultarief

0,0%

Nultarief

0,0%

Vooruitlopend op de evaluatie wordt een 0% btw-tarief op zonnepanelen ingevoerd. Ook wordt een plan van aanpak voor de (geleidelijke) invoering van een 0%-tarief op groente en fruit binnenkort verwacht. 

Uitbreiding kwalificerende goederen en diensten

EU-lidstaten mogen alleen lagere btw-tarieven toepassen op een limitatieve selectie van goederen en diensten die is opgenomen in de Btw-richtlijn. De uitputtende lijst voor verlaagde btw-tarieven wordt uitgebreid van 18 naar 29 categorieën. Hierbij is vooral rekening gehouden met duurzaamheid, digitalisering en de bescherming van de volksgezondheid. De volgende goederen en diensten worden onder andere toegevoegd aan de lijst:

 • Farmaceutische producten, inclusief producten voor de hygiënische bescherming van vrouwen en absorberende hygiëneproducten.
 • Medische uitrusting voor gebruik in de gezondheidszorg of om door mensen met een handicap te worden gebruikt, inclusief leasing, aanpassing, reparatie en huur van dergelijke goederen.
 • Vervoer van personen inclusief bagage.
 • Levering van (elektrische) fietsen, inclusief verhuur en reparatie.
 • Livestreaming van culturele en sportieve evenementen / voorzieningen, inclusief het aanbieden van sport- of bewegingslessen.
 • Levering en installatie van zonnepanelen op particuliere woningen of openbare gebouwen.
 • Levering van kinderkleding / -schoenen.
 • Juridische dienstverlening ter zake van arbeidsrechtelijke geschillen en/of in binnen een nationale rechtsbijstandregeling.
 • Internettoegangsdiensten.
 • Bouw en renovatie van o.a. openbare gebouwen.
 • Diensten bestaande uit reparatie van huishoudelijke apparaten, schoenen en lederwaren, kleding en huishoudlinnen (inclusief verstellen en vermaken).

Daarnaast wordt de mogelijkheid voor de invoering van een laag- / nultarief voor fossiele brandstoffen, turf en brandhout uit milieu- / duurzaamheidsoverwegingen vanaf 1 januari 2030 geschrapt. Vanaf 1 januari 2032 geldt hetzelfde voor chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Zoals hiervoor is opgemerkt, zal het kabinet eind 2022 een evaluatie van de gewijzigde btw-tariefsregels publiceren waarin wordt aangegeven hoe met de aangepaste btw-tariefsregels zal worden omgegaan en zal (naar verwachting) een 0% btw-tarief op zonnepanelen, alsook groente / fruit worden ingevoerd.

Plaats van dienst

Tussen de gewijzigde btw-tariefsregels zit ook een wijziging “verstopt” ten aanzien van de plaats waar de btw is verschuldigd indien bepaalde evenementen online c.q. virtueel worden gepresenteerd door middel van streaming of anderszins.

Samengevat is het gevolg van de wijzigingen dat de plaats van dienst voor zowel zakelijke als particuliere afnemers de plaats waar diezelfde zakelijke / particuliere afnemer is gevestigd is. Hiermee wordt het onderscheid tussen ondernemers en particulieren weggenomen voor wat betreft de plaats van dienst voor evenementen. In tegenstelling tot de btw-tariefsregels is deze wijziging pas vanaf 1 januari 2025 van kracht en bovendien verplicht voor alle EU-lidstaten. Tot 1 januari 2025 is de plaats van dienst in bepaalde situaties nog anders: conform het arrest HvJ Geelen, C-568/17 is de plaats van dienst nog het land waar de dienstverrichter is gevestigd.

Belang voor de praktijk (in Nederland)

Bovengenoemde aanpassingen kunnen ook voor u gevolgen hebben. Los van de hiervoor genoemde 0% btw-tarieven op groente, fruit en zonnepanelen, moeten we afwachten of en in hoeverre Nederland: (i) gebruik zal maken van de nieuwe btw-tariefsmogelijkheden; en zo ja, (ii) welke categorieën hieronder zullen worden geschaard.  

In Nederland is nu nog veel discussie over de btw-tarieven en op welke categorieën het verlaagd tarief, extra verlaagd tarief of nultarief worden toegepast. Voor ondernemers is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn. Zij moeten bij wijziging in de Nederlandse wet uiteindelijk hun ERP-systemen en facturaties hierop aanpassen. Daarnaast moeten mogelijk bestaande overeenkomsten worden beoordeeld en/of aangepast.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten of heeft u vragen over de gewijzigde btw-tarieven? Neem dan contact op met Ronald Plat per e-mail of via +31 (0)88 277 14 16 of met Jeroen van der Put per e-mail of via +31 (0)88 277 15 15). Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?