Wijziging regelgeving inzake btw-heffing tussen vaste inrichting en hoofdhuis bij fiscale eenheid

11 juli 2022 - Op 1 juli 2022 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd het besluit ‘Omzetbelasting, vaste inrichting’ te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen ook voor u van belang zijn.

In de huidige situatie zijn transacties tussen een vaste inrichting en een hoofdhuis in een ander land niet belastbaar voor de Nederlandse btw, dit geldt ook als één van beide onderdeel is van een lokale fiscale eenheid omzetbelasting. In 2014 besloot het Europese Hof van Justitie (HvJ) dat btw-heffing zou moeten gelden als de vaste inrichting onderdeel was van een lokale fiscale eenheid, maar de staatssecretaris stelde vast dat dit niet voor de Nederlandse situaties van toepassing was. Dit afwijkende standpunt was terug te voeren op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad en de specifieke Nederlandse regels omtrent de fiscale eenheid.

Naar aanleiding van het arrest Danske Bank van het HvJ (2021) herziet de staatssecretaris alsnog het Nederlandse standpunt. In Danske Bank heeft het HvJ de territoriale werking van de fiscale eenheid benadrukt. Een vaste inrichting gaat daardoor niet op in de fiscale eenheid omzetbelasting waarvan het hoofdhuis deel uitmaakt. Hetzelfde geldt wanneer de vaste inrichting deel uitmaakt van een lokale fiscale eenheid. In deze situaties is sprake van afzonderlijke btw-ondernemers. Bij onderlinge transacties is btw-heffing dan ook aan de orde.

De impact van deze nieuwe regels kan aanzienlijk zijn. De ingangsdatum is gesteld op 1 januari 2024, zodat ondernemingen die dit aangaat hun structuur kunnen herzien. Wij raden u daarom aan alvast te beoordelen of deze wijziging impact op u als ondernemer heeft. Vanaf 2024 zullen de transacties tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting die deel uitmaken van een fiscale eenheid, binnen de reikwijdte van de btw vallen en dus mogelijk belast worden. Wanneer de afnemer daarbij geen volledig recht op aftrek van btw heeft, zal dit leiden tot hogere kosten. Daarnaast zal het voorgaande impact hebben op de administratie, facturatie en btw-aangiften, ook in het geval er wel volledig recht op aftrek van btw bestaat.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de impact van de aangekondigde wijzigingen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Sander van Kreijl per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 23 12 of met Raimo Kool per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 15 05. Zij helpen u graag.

Meer informatie?