Verschillen en overeenkomsten tussen CSRD en CSDDD in één oogopslag

15 mei 2024 - De langverwachte goedkeuring van de Richtlijn inzake Due Diligence voor Duurzaamheid van Bedrijven – the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) door het Europees Parlement op 24 april 2024 is een belangrijke aanvulling op bestaande regelgeving. Bedrijven die onder de richtlijn vallen, moeten zich nu volledig vertrouwd maken met de vereisten van de CSDDD en deze begrijpen.

Belangrijk voor deze vereisten is de context van andere verplichtingen op het gebied van niet-financiële due diligence en rapportage, waaronder de Richtlijn inzake Duurzaamheidsrapportage van Bedrijven (the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)). Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen deze twee richtlijnen?

Kort gezegd, terwijl de CSRD de nadruk legt op transparantie, vereist de CSDDD van veel bedrijven dat ze actie ondernemen om milieugerelateerde en sociale zorgen aan te pakken, ook binnen hun toeleveringsketens. Dit versterkt de verantwoordingsplicht en verantwoord ondernemingsgedrag.

De volgende tabel biedt een gedetailleerder overzicht van de verschillen en verbindingen tussen de twee richtlijnen:

 

CSRD

CSDDD

Doelstellingen

 • Duurzaamheidsrapportage op termijn op gelijke voet brengen met financiële rapportage.
 • Mogelijk maken van de verspreiding van betrouwbare, relevante en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie.
 • Ervoor zorgen dat bedrijven bijdragen aan duurzame ontwikkeling door het identificeren en, indien nodig, prioriteren, voorkomen en mitigeren van potentiële of daadwerkelijke negatieve effecten op mensenrechten en milieu.

Focus

 • De CSRD legt geen gedragsregels op. In plaats daarvan richt het zich op transparantie.
 • De CSDDD vereist dat bedrijven inspanningen leveren om negatieve effecten te verminderen.

Toepassings-gebied

 • Grote bedrijven of groepen die ten minste aan twee van de drie criteria voldoen:
  • 250 werknemers,
  • € 50 miljoen netto-omzet,
  • € 25 miljoen balanstotaal
 • Beursgenoteerde  kleine en middelgrote entiteiten die aan ten minste twee van deze criteria voldoen:
  • 10-250 werknemers
  • € 900.000 - € 50 miljoen netto-omzet
  • € 450.000 - € 25 miljoen balanstotaal
 • Niet-EU bedrijven of groepen die minstens € 150 miljoen netto-omzet in de EU genereren en ten minste één vestiging of dochteronderneming in de EU hebben.
 • Grote bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en een netto-omzet van € 450 miljoen.
 • Franchisebedrijven in de EU met royalty's van meer dan € 22,5 miljoen en een wereldwijde netto-omzet van meer dan € 80 miljoen.
 • Uiteindelijke moederbedrijven van groepen die samen aan deze voorwaarden voldoen.
 • Niet-EU bedrijven met significante activiteiten in de EU (meer dan € 450 miljoen netto-omzet gegenereerd in de EU).

Verplichtingen

 • Rapporteren over materiële effecten, risico's en kansen in relatie tot ESG-kwesties in de eigen bedrijfsvoering en langs de waardeketen.
 • Rapporteren over het due diligence-proces van het bedrijf.
 • Rapporteren over het klimaattransitieplan van het bedrijf.
 • Duurzaamheidsinformatie publiceren in een speciaal gedeelte van het bestuursverslag en dit extern laten controleren.
 • Identificeren en, indien nodig, prioriteren, voorkomen, mitigeren, stoppen of herstellen van daadwerkelijke of potentiële negatieve effecten op mensenrechten en milieu in de eigen bedrijfsvoering en langs hun wereldwijde waardeketen.
 • De effectiviteit van genomen maatregelen monitoren.
 • Een klimaattransitieplan implementeren in lijn met de klimaatdoelstelling van 1,5°C.
 • Bedrijven die ook onder de reikwijdte van de CSRD vallen, hebben geen aanvullende rapportageverplichtingen.

Vooruitkijkend

Het identificeren en mitigeren van mensenrechten- en milieueffecten vereist robuuste planning en ondersteuning. Het begrijpen van de verschillen en overeenkomsten tussen aanvullende richtlijnen, zoals de CSRD en de CSDDD, kan bedrijven helpen een meer omvattende kijk op hun rapportageverplichtingen te ontwikkelen. Een blik die rekening houdt met evoluerende regelgeving en potentiële valkuilen vermijdt. Het bijhouden van regelgevende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid is essentieel.

Meer weten over deze nieuwe richtlijn?

Wilt u meer weten over deze nieuwe richtlijn of over andere regelgeving m.b.t. CSRD of CDDD? Neem dan contact op met Hester Bos per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 64. Zij helpt u graag verder.

Meer informatie?