Voorkom btw-aansprakelijkheid met een Tax Control Framework (TCF)

26 maart 2024 – Als u de fiscale risico’s in uw organisatie onvoldoende beheerst, kunt u aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld btw-fraude gepleegd door uw werknemer. Dit oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in een recent arrest. De uitspraak onderstreept het belang van een juiste beheersing van de fiscale risico’s. Een Tax Control Framework (TCF) kan u hierbij helpen.

Aansprakelijkheid voor fraude werknemer

Het HvJ-arrest gaat over een werknemer die op het briefpapier van zijn Poolse werkgever valse facturen met btw uitreikte. De werkgever wist van niets; de valse facturen bleven buiten de boekhouding. Overigens was het binnen deze onderneming niet ongebruikelijk dat btw-facturen handmatig werden opgesteld.

Volgens het HvJ kon de Poolse Belastingdienst de frauduleus gefactureerde btw door de werknemer innen bij de werkgever, wanneer deze laatste onvoldoende controle had uitgeoefend over de handelingen van de werknemer. Dat de werkgever van niets wist, is hierbij niet van belang.

Belang van een TCF

Uit het arrest met de frauderende werknemer blijkt eens te meer het belang van sluitende beheers- en controlemaatregelen binnen een onderneming. Met een Tax Control Framework (TCF) worden fiscale risico’s effectief beheerst.

Een TCF is een intern controlesysteem om fiscale risico's te onderkennen en te beheersen. Het stelt een onderneming in staat om voortdurend overzicht te hebben op alle fiscaal relevante activiteiten. Met een TCF is een effectieve fiscale strategie mogelijk en is compliance op zowel strategisch als operationeel niveau verzekerd. Aldus wordt voorkomen dat fraude van een werknemer tot belastingschulden van een onderneming kan leiden.

Wat kunt u doen?

Heeft u de fiscale risico’s in uw organisatie duidelijk in kaart gebracht en gestructureerd vastgelegd? Wilt u graag de fiscale vinger aan de pols houden? Wij hebben ruime ervaring met het helpen opzetten en inrichten van Tax Control Frameworks voor belastingplichtigen in nagenoeg elke branche. Tevens biedt Mazars een unieke monitoringsoplossing om continu inzicht te bieden in uw fiscale risico's.

Meer weten over een TCF?

Meer weten over hoe u fiscale risico’s kunt beheersen door middel van een TCF? Neem dan contact op met Menno van Werkhoven via e-mail of telefoon: +31(0) 88 277 18 12 of met Ronald Plat via e-mail of telefoon: +31(0) 88 277 14 16. Zij helpen u graag verder.

 

Meer informatie?