Belangrijke wijziging in douaneregelgeving voor niet-EU-bedrijven

30 juli 2020 - De Nederlandse douane heeft een belangrijke wijziging aangekondigd in de behandeling van de definitie van ’exporter of record’, als bedoeld in box 2 van het exportdocument. De gewijzigde behandeling zal vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn. Volgens deze wijziging zal het voor niet-EU-bedrijven niet meer mogelijk zijn om op te treden als exporteur in de formele zin binnen de EU.

Belangrijke wijziging

De gewijzigde aanpak is het gevolg van een strikte uitleg van de definitie van ’exporter of record‘ in de douane-regelgeving, waarin de exporteur als volgt wordt gedefinieerd:

a. een particulier die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage;

b. in andere gevallen, wanneer a) niet van toepassing is:

i. een in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten;

ii. wanneer i) niet van toepassing is, eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten.

Net als in (enkele) andere EU-lidstaten hebben de Nederlandse douaneautoriteiten tot nu toe geen gevolg gegeven aan de gewijzigde definitie, maar zij hebben onlangs bekendgemaakt dat zij deze verordening zullen handhaven en dus vanaf 1 januari 2021 geen uitvoeraangiften met een niet-EU-bedrijf als exporteur meer zullen accepteren.

Voor alle duidelijkheid, vanuit btw-oogpunt verandert er niets. Bedrijven uit de hele wereld kunnen de goederen nog steeds exporteren vanaf Nederlandse bodem als ze eigenaar zijn van deze goederen. Alleen voor douanedoeleinden (en dus voor de uitvoerdocumenten) moet de officiële exporteur in de EU gevestigd zijn. Een vervoerder, een expediteur, een logistieke dienstverlener, een douane-expediteur of een andere partij kan als zodanig optreden zolang die persoon voldoet aan de definitie van ’exporteur‘ en ermee instemt deze rol op zich te nemen.

De gewijzigde aanpak van de Nederlandse douane zal gevolgen hebben voor alle niet-EU-bedrijven. In geval van een ‘no deal’ Brexit zullen in het Verenigd Koninkrijk gevestigde exporteurs die goederen uit de EU uitvoeren ook als niet-EU-bedrijven worden beschouwd.

(Andere) mogelijke oplossingen

Als gevolg van de gewijzigde uitleg van de definitie als exporteur, dan zullen niet-EU-bedrijven enkel nog onder specifieke omstandigheden als exporteur kunnen optreden, bijvoorbeeld door middel van een op te richten EU-entiteit, of door een ’permanente vestiging‘ voor douanedoeleinden op te richten of door andere incoterms toe te passen.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over deze belangrijk wijziging in de douaneregelgeving? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25 of met Bert Laman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?