Publicatie boek: Echtscheiding en fiscale aspecten 2018

26 juli 2018 - Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden.

Onlangs is de publicatie ‘Echtscheiding en fiscale aspecten 2018’ uitgebracht. De auteurs van deze echtscheidingsmonografie zijn Johan Zuiderwijk en Frans Sonneveldt, Johan is werkzaam binnen de sectie Estate Planning en als partner verbonden aan Mazars. De bewerking van de 2018-editie vond plaats door Johan Zuiderwijk met medewerking van onder meer Sanne Verbakel.

In deze monografie wordt uitgebreid stilgestaan bij de fiscale aspecten van echtscheiding. Achtereenvolgens komen aan de orde een overzicht van relevante belastingwetten, alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Dit mede aan de hand van actuele beleidsuitingen en jurisprudentie alsmede vele praktijkvoorbeelden.

Deze monografie wordt regelmatig (als cursusmateriaal) gebruikt binnen de familierechtpraktijk.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Johan Zuiderwijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 09. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?