Toelichting beloning bestuurders

Mei 2013 - Anton Dieleman: Deze bijdrage aan de Leidraad AA gaat in op de toelichting op de beloning van de bestuurders voor jaarrekeningen die vallen onder de reikwijdte van art. 2:9 BW.

De bijdrage beperkt zich tot de toelichting die op grond van art. 2:383 BW is vereist voor besloten vennootschappen en zogenaamde 'gesloten naamloze vennootschappen'. De toelichting op de beloning bestuurders voor open naamloze vennootschappen (art. 2:383 b-e BW) wordt buiten beschouwing gelaten. Het artikel beperkt zich derhalve tot een toelichting op de wettekst, zoals die op dit moment als volgt luidt:

Lees meer over dit artikel van Anton Dieleman uit Leidraad voor de accountant, mei 2013:

Document

Toelichting beloning bestuuders

Contact