Ο Κωνσταντίνος Λευκαδίτης στη Mazars

Η Mazars ενισχύει το τμήμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Τράπεζες, εντάσσοντας τον Κωνσταντίνο Λευκαδίτη ως Director, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη επικεφαλής του τμήματος των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα. Ο Κωνσταντίνος Λευκαδίτης έχει εμπειρία άνω των 25 χρόνων στον τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο και έχει εργαστεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και σε μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες.

O Κωνσταντίνος Λευκαδίτης διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, στην αποτελεσματική εφαρμογή νέων εποπτικών και κανονιστικών πλαισίων (ΕΒΑ, BIS, IFRS 9, ESG), στα εποπτικά Stress Tests των τραπεζών, στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων καθώς στην λειτουργική υποστήριξη δανείων. Επίσης, υπήρξε μέλος διαφόρων επιτροπών credit και διαχείρισης κινδύνων. Από τις θέσεις ευθύνης σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και σαν επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, είχε συμμετοχή και επίβλεψη σε μία σειρά σημαντικών έργων σε συστημικές και μη συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κ. Λευκαδίτης, είναι πτυχιούχος μαθηματικός, με μεταπτυχιακό στην αριθμητική ανάλυση καθώς και κάτοχος MBA. Επίσης κατέχει διδακτορικό στην διαχείριση κινδύνων και τα τελευταία χρόνια είναι επισκέπτης καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα του εποπτικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

constantinos lefkaditis

Κωνσταντίνος Λευκαδίτης, Director συμβουλευτικών υπηρεσιών τραπεζικού τομέα, Mazars