Bedrijfsopvolging

Bent u van plan om afstand te nemen van uw onderneming? Heeft u hulp nodig bij (fiscale) sturing en begeleiding? Onze specialisten helpen u graag.

Voor Forvis Mazars is estate planning maatwerk. Wij houden vanuit een integrale benadering zicht op de voor u relevante financiële partijen, (fiscale) structuren, internationale vraagstukken en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u door overzicht aan te brengen in uw financiële en fiscale positie, praktische informatie te geven over de ontwikkeling van uw vermogen en diensten te verlenen op de voor u relevante expertisegebieden. In alle gevallen doen wij dit door middel van persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

Hart voor uw zaak

Afstand nemen van uw onderneming is nooit eenvoudig. Uw hele ziel en zaligheid ligt erin. Daarom wilt u goed voorbereid zijn wanneer het moment daar is en wilt u de onderneming zonder fiscale problemen overdragen. De adviseurs van Forvis Mazars kunnen u helpen bij uw bedrijfsopvolging. Of deze nu lang van tevoren gepland is, of door omstandigheden acuut plaatsvindt. Onze specialisten hebben hart voor uw zaak en helpen u de overdracht zo te regelen dat u uw onderneming zorgeloos kunt overdragen. 

(Fiscale) sturing en begeleiding

Het overhevelen van ondernemingsvermogen is gebaat bij juridische, financiële, fiscale en strategische sturing. Naast (her)structurering van uw ondernemingsvermogen en passende governance is het fiscale speelveld daarbij van groot belang. Voor een goede benutting van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in zowel de inkomstenbelasting als de erf- en schenkbelasting en de voortdurend veranderende regelgeving hieromtrent, is (fiscale) begeleiding raadzaam.

Forvis Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Forvis Mazars adviseren vermogende particulieren op nationaal en internationaal niveau, over zowel privé- als zakelijk vermogen. Voor uw privévermogen spitst onze advisering zich toe op het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en de schenk-, erf-, inkomsten- en overdrachtsbelasting. Voor uw zakelijke positie gaat het vooral om de structurering vanuit strategische thema’s als continuïteit, zeggenschap, financieel en fiscaal belang.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10, Mark Lucas Luijckx per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 05, of met Johan Zuiderwijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 09. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?