Erven en schenken

Wilt u meer weten over schenkingsplanning, nalatenschapsplanning of -afwikkeling? Onze adviseurs helpen u graag met deze vraagstukken.

Voor Forvis Mazars is estate planning maatwerk. Wij houden vanuit een integrale benadering zicht op de voor u relevante financiële partijen, (fiscale) structuren, internationale vraagstukken en voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u door overzicht aan te brengen in uw financiële en fiscale positie, praktische informatie te geven over de ontwikkeling van uw vermogen en diensten te verlenen op de voor u relevante expertisegebieden. In alle gevallen doen wij dit door middel van persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

Schenkingsplanning

De specialisten van Forvis Mazars maken inzichtelijk hoe u belasting kunt besparen door gebruik te maken van tariefschijven en vrijstellingen voor de schenkbelasting, hoe u ‘op papier’ kunt schenken en kunt bepalen wanneer de verkrijger over het geschonken vermogen kan beschikken. Wij kijken wat voor u het beste past.

Nalatenschapsplanning

Onze ervaren en onafhankelijke specialisten bespreken graag samen met u of uw testament (nog) aansluit bij uw wensen en of u gebruikmaakt van alle fiscale mogelijkheden. Wij helpen u fiscale kansen te benutten, bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van fiscale faciliteiten en vrijstellingen.

Nalatenschapsafwikkeling

Na overlijden dient de nalatenschap afgewikkeld te worden. Onze ervaren en onafhankelijke specialisten kunnen de executeur en/of de erfgenamen hierin bijstaan. Daarbij is aandacht voor zowel het afwikkelen van het privé- als het zakelijk vermogen, vanuit civiel én fiscaal perspectief.

Aangiften

Onze specialisten kunnen u ook adviseren over maatwerkaangiften. Met inachtneming van de wisselwerking tussen civiele en fiscale aspecten kunnen zij u na een schenking, overlijden of boedelafwikkeling bijstaan bij het doen van passende aangiftes schenk-, inkomsten- en/of erfbelasting.

Forvis Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Forvis Mazars adviseren vermogende particulieren op nationaal en internationaal niveau, over zowel privé- als zakelijk vermogen. Voor uw privévermogen spitst onze advisering zich toe op het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en de schenk-, erf-, inkomsten- en overdrachtsbelasting. Voor uw zakelijke positie gaat het vooral om de structurering vanuit strategische thema’s als continuïteit, zeggenschap, financieel en fiscaal belang.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10 of met Johan Zuiderwijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 09. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?