Fiscaal vertegenwoordiging voor btw

Als u zich als buitenlandse onderneming registreert voor btw, dan kan het winstgevend of zelfs verplicht zijn om een fiscaal vertegenwoordiger te benoemen. Of u als ondernemer een fiscaal vertegenwoordiger in de arm moet of kunt nemen verschilt per EU-lidstaat en is ook afhankelijk van de activiteiten die uw bedrijf in het betreffende land verricht.

Fiscaal vertegenwoordiging in Nederland

In Nederland is het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger in slechts enkele situaties wettelijk verplicht, bijvoorbeeld wanneer een buiten de EU gevestigde ondernemer in Nederland zogenaamde afstandsverkopen verricht. Afstandsverkopen zijn leveringen door bijvoorbeeld postorderbedrijven en online verkopers aan particuliere consumenten, landbouwers, ondernemers die uitsluitend btw-vrijgestelde prestaties verrichten of rechtspersonen die niet kwalificeren als ondernemer en die gevestigd zijn in één van de andere EU-lidstaten. De regeling geldt bovendien alleen wanneer de goederen door of voor rekening van de leverancier worden vervoerd.

Het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger is verder verplicht wanneer een buitenlandse ondernemer gebruik wil maken van de bijzondere regelingen (toepassing btw-nultarief) die gelden bij transacties met accijnsgoederen in een accijnsgoederenplaats of met goederen in een btw-entrepot.

De meeste buitenlandse ondernemers zijn niet wettelijk verplicht om een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen, maar stellen een fiscaal vertegenwoordiger aan omdat zij  willen profiteren van de Nederlandse btw-importfaciliteiten. Die faciliteitenvoorkomen dat in geval van invoer van goederen vanaf een locatie buiten de EU btw betaald moet worden over de invoerwaarde van goederen op het moment dat die invoer plaatsvindt. 

Vergunning artikel 23 Wet op de omzetbelasting 1968

In Nederland gevestigde ondernemers die regelmatig goederen van buiten de EU importeren kunnen een vergunning artikel 23 aanvragen. Met behulp van die vergunning wordt voorkomen dat bij invoer btw betaald moet worden. Die verplichting verschuift naar het moment waarop aangifte gedaan wordt. Omdat btw-plichtige ondernemers de invoer-btw op hetzelfde moment weer als voorbelasting in aftrek kunnen brengen, komt een daadwerkelijke afdracht van btw niet aan de orde.

Buitenlandse ondernemers kunnen ook een vergunning artikel 23 aanvragen, maar alleen wanneer zij een fiscaal vertegenwoordiger hebben aangesteld. 

Forvis Mazars VAT-assist B.V.

Forvis Mazars VAT-assist B.V. is een dochteronderneming van Forvis Mazars en sinds 1993 actief als fiscaal vertegenwoordiger van vele ondernemingen uit alle delen van de wereld. 

Forvis Mazars VAT-assist B.V. kan binnenlandse en buitenlandse ondernemers ondersteunen bij tal van Europese btw-issues, maar is met name gespecialiseerd in fiscaal vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemers. Als fiscaal vertegenwoordiger verzorgt Forvis Mazars VAT-assist B.V. onder meerde volgende diensten:

  • Vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen tegenover de Nederlandse Belastingdienst.
  • Registratie van buitenlandse ondernemingen voor de btw in Nederland.
  • Aanvragen van een vergunning artikel 23  om te voorkomen dat buitenlandse ondernemingen import-btw moeten betalen op het moment van invoer.
  • Aanvragen van een btw- of douane-entrepotvergunning op grond waarvan niet-Nederlandse ingezeten ondernemingen bepaalde goederen, zoals mineralen en olie, met toepassing van het Nederlandse btw-tarief van 0% mogen verhandelen.
  • Het opstellen en indienen van btw-aangiften, de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties en statistiekaangiften.
  • Btw-administratie voeren voor buitenlandse ondernemingen. 

Onze diensten

Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de Algemene voorwaarden van Forvis Mazars VAT-assist B.V.

Document

General terms and conditions Forvis Mazars VAT-assist B.V.

Contact