Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)

Maakt uw onderneming gebruik van de diensten of arbeidskrachten van derden? Dan moet u rekening houden met de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA). Door deze regeling kunt u aansprakelijk gesteld worden voor niet betaalde loonbelasting of sociale premies van derden. Wat kunt u doen om de risico’s te beperken?

Beperking risico ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid

Als aannemer of inlener van personeel kunt u vooraf maatregelen treffen om uw aansprakelijkheidsrisico te verminderen. Een goede relatie met uw onderaannemers en uitleners vormt de basis. Dit vraagt niet alleen om een identificatie van de partij waarmee u samenwerkt, maar ook om een nauwkeurige identificatie van het ingeleende personeel. De specialisten van Forvis Mazars brengen in kaart wat van u verwacht wordt en hoe u aan deze verwachtingen kunt voldoen.

Forvis Mazars helpt u onder meer door:

  • U te ondersteunen bij de identificatie van ingeleend personeel
  • Nauwkeurige projectadministratie voor u te voeren en het proces voor u in te richten
  • U te adviseren over het gebruik van vrijwarende stortingen naar een WKA-depot (G-rekening) of rechtstreekse storting bij de Belastingdienst 

Sectoren en risicogroepen ketenaansprakelijkheid

Ondernemers vanuit alle sectoren die gebruik maken van arbeid of diensten van derden kunnen aansprakelijk gesteld worden. Sectoren zoals de bouw, de IT en metaal en techniek lopen daarbij een groter risico op claims in de ketenaansprakelijkheid. Meer specifiek gaat het om:

  • Aannemers en onderaannemers
  • Uitzendbureaus en detacheringsbedrijven
  • Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

Buitenlandse bedrijven en werknemers en de WKA

Huurt u buitenlandse bedrijven en werknemers in en wilt u de aansprakelijkheidrisico’s beheersen? Bedrijven uit het buitenland en bedrijven die werken met buitenlandse werknemers kunnen ook met de inlenersaansprakelijkheid te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Problemen met de Arbeidsinspectie bij illegale tewerkstelling van niet-EU-werknemers, tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning
  • Inhoudingsplicht, 183-dagenregeling en verhoogd risico op toepassing anoniementarief
  • Aanmelding bij UWV Werkbedrijf via het E101-formulier

Contact