Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bent u als organisatie actief binnen de (semi-)publieke sector? Dan krijgt u mogelijk te maken met de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hanteert u voor uw topfunctionarissen een hogere bezoldiging dan wettelijk is toegestaan? Dan loopt u grote (financiële) risico’s.

Onze WNT-diensten:

De Wet Normering Topinkomens geldt onder meer voor gemeenten, waterschappen en bepaalde stichtingen. De WNT heeft aspecten op het gebied van accountancy, arbeidsrecht, loonbelasting , sociale verzekeringen, civiel recht en bestuursrecht. Dit betekent dat een multidisciplinaire aanpak essentieel is. De specialisten van Forvis Mazars en Pellicaan Advocaten bieden deze complete aanpak.

  • Beoordeling door juristen of uw not-for-profit organisatie onder de WNT valt.
  • Als de WNT van toepassing is, moet u zich houden aan de bijbehorende beloningsregels. Hierbij is advies nodig op het gebied van arbeidsrecht een loonbelasting.
  • Bij het toepassen van de WNT-beloningsregels moet vervolgens worden gelet op het overgangsrecht. Juridisch advies is hierbij noodzakelijk.
  • Jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats op het deel van het financiële verslag dat betrekking heeft op de beloning van functionarissen. Onze gespecialiseerde accountants zijn goed thuis in de valkuilen van deze audit.

Stand van zaken

Op dit moment geldt de WNT alleen voor topfunctionarissen. Het nieuwe kabinet heeft besloten dat de reikwijdte vooralsnog niet zal worden uitgebreid naar alle functionarissen. Door leden van de tweede kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarin alsnog een uitbreiding wordt voorgesteld, maar of dit het zal halen is nog niet bekend. Onze WNT-specialisten houden de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten.

Onze diensten

Meer informatie?