Goededoelenorganisaties

Goededoelenorganisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. De aandachtsgebieden zijn talrijk: van algemene gezondheid en welzijn, cultuur, vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en wetenschap, tot minima, milieu, dieren en natuur. Deze organisaties willen de maatschappij blijven helpen, maar de veranderingen in de sector en steeds wijzigende regelgeving maken het uitdagend. Onze specialisten adviseren u graag om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor u en uw organisatie zodat uw bijdrage aan de maatschappij gewaarborgd blijft.

Uw uitdagingen

Met onze sectorspecifieke kennis en brede ervaring kunnen wij u en uw organisatie ondersteunen bij uitdagingen, zoals:

 • Uw belastingplicht: de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing die al dan niet van toepassing zijn, alsmede de vrijstellingen die onder bepaalde voorwaarden van kracht zijn op uw goededoelenorganisatie.
 • Uw ANBI-status: het krijgen van een ANBI-status en de specifieke verplichtingen en uitdagingen om die ANBI-status te behouden. Met onze ANBI-quickscan ontdekt u snel of uw organisatie nog aan de voorwaarden voldoet.
 • De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 650: deze richtlijn schrijft voor op welke manier fondsenwervende organisaties zich dienen te verantwoorden richting haar stakeholders. Onze specialisten kunnen helpen bij het toepassen van de gewijzigde erkenningsregeling en bij het opzetten en uitvoeren van een risicoanalyse om te komen tot een gefundeerde continuïteitsreserve.
 • Vrijwilligers: bij het werken met vrijwilligers komt verschillende wet- en regelgeving kijken. Kent u bijvoorbeeld de voorwaarden voor de vrijwilligersregeling in de loonbelasting? Wij brengen u graag op de hoogte over de regels die van toepassing zijn op uw situatie.

Onze aanpak

Ons multidisciplinaire team van sectorspecialisten helpen organisaties zonder winstoogmerk hun belastingvrije status te behouden. Forvis Mazars biedt een scala aan fiscale, audit- en adviesdiensten om de operationele continuïteit te waarborgen en een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. U heeft één aanspreekpunt dat een team van ervaren professionals aanstuurt die zich verdiepen in uw specifieke behoeften. 

Onze diensten

 • Audit en accounting 
 • ANBI-desk
 • Belastingplicht voor Not for profit organisaties
 • Bedrijfsvoering
 • Risicobeheer en interne controle
 • IT-audit en advisory
 • HR-advies

Document

Brochure Maatschappelijke organisaties in beweging

Meer informatie?