Financieel jaarverslag Mazars in Nederland 2021 / 2022

21 maart 2023 - Lees hier het financieel jaarverslag van Mazars in Nederland, boekjaar 2021 / 2022.

2021 / 2022 was een jaar met twee gezichten. De eerste helft van het jaar werd nog steeds beïnvloed door de Covid-19 crisis in Nederland en de rest van de wereld. Er was blijvende aandacht en zorg voor onze mensen bij hun thuiswerksituatie en intussen waren we ook aan het voorbereiden voor de terugkeer naar kantoor. Toen we de pandemie eindelijk te boven leken te zijn gekomen en onze principes van het Nieuwe Werken hadden ingevoerd, werd de tweede helft van het jaar gedomineerd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, met extreem hoge inflatiecijfers en geopolitieke onzekerheden.

Het jaar 2021 / 2022 stond bij Mazars ook in het teken van de tweede periode van onze One24-strategie. We werkten verder aan de thema's en doelstellingen:

Financieel was het een uitstekend jaar. De geconsolideerde omzet over 2021 / 2022 bedroeg € 138,2 miljoen, een stijging van 11,2% ten opzichte van het boekjaar 2020 / 2021. Onze omzet is substantieel gestegen en we hebben een gezonde gross margin die ervoor zorgt dat we toekomstbestendig blijven. Bovendien hebben we veel investeringen gedaan in het kader van onze meerjarenstrategie. Vanwege de inspanningen van alle Mazarianen hebben we dit mooie resultaat behaald. We hebben dit succes gevierd met een eenmalige financiële bonus voor alle Mazarianen.

Ook dit jaar hebben wij kunnen rekenen op een sterk gemotiveerde en onderling verbonden groep mensen. Wij danken de partners en medewerkers die zich dagelijks met veel motivatie inzetten voor het publiek belang en de toekomst van Mazars. We zijn goed op weg, trots op wat we hebben bereikt en gaan de toekomst vol energie en vertrouwen tegemoet.

Raad van Bestuur Mazars

Lees het volledige persbericht hier.

Document

Mazars in the Netherlands Annual Report 2021 - 2022

Meer informatie?