Kennissessie 'Interne beheersing in de public sector'

Naar het voorbeeld van de Corporate Governance Code, is ook in verschillende codes voor goed bestuur in de publieke sector opgenomen dat bestuurders en toezichthouders expliciet aandacht moeten schenken aan een 'integere cultuur', 'soft controls' en 'risicomanagement'. Maar wat houdt dit precies in en hoe geeft u dit praktisch vorm binnen uw organisatie?

Meer balans voor stichtingen en verenigingen

De verschillende sectorcodes voor goed bestuur vragen om ruimte te geven zodat kansen benut kunnen worden. Maar kansen benutten brengt automatisch ook risico’s met zich mee. Hoe bespreekt u dan wat acceptabele risico’s zijn voor de organisatie? En hoe zit het met de balans tussen regels stellen en vertrouwen geven aan uw medewerkers? Mazars heeft een pragmatisch model ontwikkeld voor interne beheersing dat het gesprek tussen bestuur en toezichthouder over dit soort dilemma’s goed ondersteunt. Tijdens deze kennissessie zal het denkmodel worden geïntroduceerd.

Michel Kee deelt graag zijn visie op interne beheersing met u. Hij zal daarbij inzoomen op het belang van risicomanagement. Daarnaast zal de evaluatie van een continuïteitsreserve op basis van een gestructureerde risicoanalyse worden besproken. In een mini-workshop leert u het zetten van de eerste risicomanagement-stappen in uw organisatie en inspireren wij u graag met voorbeelden uit de praktijk. 

Doelgroep

Deze kennissessie is opgezet voor stichtingen en verenigingen. Het is met name interessant voor bestuursleden, leden van Raad van Toezicht en senior management zoals Manager Finance & Control of HRM.

Locatie

Mazars Rotterdam | Watermanweg 80 | 3067 GG Rotterdam

Programma

15.00 uur | Ontvangst

15.15 uur | Welkomstwoord en introductie denkmodel

16.00 uur | Pauze

16.15 uur | Mini-workshop: ‘Hoe start u risicomanagement in uw organisatie?

17.30 uur | Gelegenheid tot napraten tijdens de netwerkborrel

Sprekers

Meer informatie?