Aangescherpte regels voor btw-nultarief bij afhaaltransacties

1 februari 2024 - De btw-regels voor afhaaltransacties binnen de EU worden aangescherpt. Een afnemer die een transporteur inschakelt voor het vervoer naar een andere EU-lidstaat, moet de achterliggende transportdocumenten voortaan met zijn leverancier delen. Zonder deze documenten mag de leverancier het btw-nultarief niet toepassen. Een afhaalverklaring is alleen nog bruikbaar wanneer de afnemer de goederen zelf ophaalt en vervoert.

Verscherpte formaliteiten; verhoogde risico’s

Afhaaltransacties (leveringen ‘ex works’) zijn verkopen waarbij de afnemer zorgdraagt voor vervoer naar een andere lidstaat. Het btw-nultarief kan dan worden toegepast, mits de leverancier afdoende bewijs heeft van dit intracommunautaire vervoer. Onder de huidige regels kan dit bewijs mede bestaan uit een afhaalverklaring. Deze verklaring – de goederen gaan inderdaad naar een andere lidstaat - wordt opgesteld en ondertekend wanneer de afnemer of zijn transporteur de goederen ophaalt.

Onder de nieuwe regels wordt het gebruik van afhaalverklaringen beperkt. Per 1 april 2024 kan deze verklaring alleen nog worden gebruikt wanneer een vaste afnemer of diens werknemer zelf de goederen ophaalt. Schakelt de afnemer een derde als transporteur in, dan geldt een afhaalverklaring niet langer als bewijs voor vervoer naar een andere lidstaat. De leverancier moet dan op andere wijze dit vervoer bewijzen, bijvoorbeeld met transportdocumentatie van de afnemer. Zonder deze aanvullende documentatie kan het btw-nultarief niet meer worden toegepast.

Wat kunt u doen?

Ondernemers met handelstransacties binnen de EU doen er goed aan om te toetsen of – ook onder de nieuwe regels – toepassing van het btw-nultarief voldoende onderbouwd is. Met name leveringen ex works verdienen aandacht.

Meer weten over het btw-nultarief voor EU-leveringen?

Wilt u meer weten over het gebruik van het btw-nultarief voor EU-leveringen en de vereiste documentatie? Neem dan contact op met Redmar Wolf per e-mail of per telefoon: +31(0)88 277 18 40 of met Iris Sijtsma per e-mail of per telefoon: +31(0)88 277 24 57. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?