Bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw onder de loep

19 augustus 2019 – Onlangs zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld door kamerlid Nijboer (PvdA) aan staatssecretaris Snel (D66) ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: ‘BOR’) in de Successiewet. De kans bestaat dat de BOR in de toekomst zal worden aangepast.

Erf- of schenkbelasting

Als de BOR volledig van toepassing is op de verkrijging van een onderneming door kinderen van de ondernemer, bedraagt de verschuldigde erf- of schenkbelasting feitelijk circa 3,4% van de waarde van de onderneming. Wanneer de faciliteit niet van toepassing is, is dat zo’n 20%. Niet iedere onderneming komt voor toepassing van deze ruime faciliteit in aanmerking, slechts kwalificerend ondernemingsvermogen kan de deuren openen. Op vermogen dat uitsluitend ter belegging wordt gehouden en waarmee geen actieve onderneming wordt gedreven is in beginsel de BOR niet van toepassing. Daarnaast spelen verschillende aanvullende eisen een rol, waaronder de lengte van de periode dat de ondernemer zijn of haar onderneming drijft en de verkrijger deze onderneming vervolgens voortzet.

De regeling is ontstaan om de voortzetting van een actieve onderneming door de volgende generatie zo min mogelijk te belemmeren door een beperkte heffing van erf- of schenkbelasting bij de overdracht. De Hoge Raad heeft in het verleden bevestigd dat dit doel van de wetgever een dergelijke ruimhartige regeling rechtvaardigt. De huidige vormgeving van de BOR geeft in de ogen van kamerlid Nijboer echter opnieuw aanleiding tot vragen. Nijboer is van mening dat de huidige, ruimhartige regeling zijn doel voorbij schiet vanwege de ruimhartige vormgeving van de huidige regeling. Aan de staatssecretaris van Financiën is verzocht de werking van de BOR goed tegen het licht te houden. 

Bouwstenentraject

Staatssecretaris Snel heeft geantwoord dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zijn algemeenheid (waaronder de BOR in de Successiewet, maar ook in de inkomstenbelasting) zal worden meegenomen in het zogenaamde bouwstenentraject. Dit bouwenstenentraject is een serie onderzoeken die de basis moet vormen van een herziening van het huidige belastingstelsel. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van deze onderzoeken begin 2020 worden gepubliceerd.

Ons advies

De nieuwe kanttekeningen die zijn geplaatst zijn een indicatie dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op termijn kunnen worden aangepast. Overweegt u uw onderneming over te dragen? Dan is het verstandig om deze overweging in uw plannen mee te nemen. Mocht u meer willen weten over het overdragen van uw onderneming en de toepasselijke fiscale faciliteiten dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het overdragen van uw onderneming en de toepasselijke fiscale faciliteiten? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon via: +31 (0)88 277 10 10 of met Alex Broeksma per e-mail of per telefoon via: +31 (0)88 277 10 25. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?