Betaald ouderschapsverlof, wat moet u weten?

8 juni - Vanaf 2 augustus 2022 gaat de regeling betaald ouderschapsverlof in. Naast werknemers kunnen ook directeur-grootaandeelhouders (DGA's), alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen gebruik maken van deze regeling.

Werknemer

Een werknemer heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind acht jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek van de werknemer. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders maximaal negen werkweken hiervan betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit geldt dus voor zowel de moeder als de partner. Ontvangt de medewerker een uitkering van het UWV, dan zal deze 70% bedragen. De uitkering bedraagt maximaal 70% over € 228 per dag.

Directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder kan ook gebruik maken van de regeling betaald ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% over het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Over negen weken bedraagt de totale uitkering dan bijna € 4.000. De uitkering dient te worden aangevraagd bij het UWV.

Alle verlofregelingen

De diverse verlofregelingen zijn de afgelopen jaren gewijzigd. In onderstaand schema hebben we alle wettelijke verlofregelingen rondom zwangerschap en ouderschapsverlof voor zowel de moeder als de partner verzameld.

verlof_nieuw_tabel_

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?