Eenmalige inzet van niet-personeelsleden? Gebruik de renseigneringverplichting

8 maart 2023 - Door de krapte op de arbeidsmarkt worden ondernemingen creatiever in de manier waarop ze invulling geven aan hun personeelsplanning. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om personen eenmalig een dienst te laten verrichten voor de onderneming. Hoe betaalt u die dan op een juiste en efficiënte manier?

Door personeelstekort staan veel bedrijfsvoeringen onder druk. Soms worden ondernemingen gedwongen moeilijke keuzes te maken en een bepaalde dienst of activiteit tijdelijk stop te zetten. Steeds vaker is externe inhuur van uitzendkrachten of zelfstandige ook geen oplossing meer, omdat ook deze schaars zijn.

Een mogelijkheid is dan om uw persoonlijk netwerk aan te spreken om eenmalig te ondersteunen, waarbij bij de inhuur geen sprake is van een dienstbetrekking en de derde ook geen zelfstandig ondernemer is.

Betalingen aan derden niet zijnde werknemers of ondernemers

Als u personen hebt ingehuurd die niet zijn aan te merken als werknemer en ook niet zijn aan te merken als zelfstandig ondernemer, krijgt u te maken met de renseigneringsverlichting (zie ook: Renseigneringsverplichting in januari 2023 - Mazars - Nederland). Dit is een regeling van de Belastingdienst voor uitbetalingen aan derden die niet in loondienst zijn en geen factuur uitreiken dan wel een factuur zonder btw. Deze regeling kan alleen aan de orde zijn als er geen sprake is van een dienstbetrekking; alsdan hoeft de betaling niet te verlopen via de loonadministratie. Het gaat dus om personen die geen omzetbelasting betalen (geen btw-nummer bezitten), en het mag ook niet gaan om werknemers met een arbeidsovereenkomst.

Wat moet u vastleggen?

Leg de gemaakte afspraken vast in een eenvoudige opdrachtbevestiging. Beschrijf hierin de werkdagen, de werktijden en de vergoeding (beloning en eventuele reis- en/of onkostenvergoeding). Daarnaast moet je van de ingehuurde persoon de volgende gegevens verzamelen: de naam, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN) 

Stel de Belastingdienst op de hoogte

Omdat er sprake is van een inkomen / betaling dient daarover inkomstenbelasting te worden afgedragen. Zowel u als werkgever als de derde heeft daarbij een verplichting naar de Belastingdienst.

Verplichting opdrachtgever

De werkgever is verplicht om de Belastingdienst te informeren over de betaling die de derde heeft ontvangen. Het uitbetaalde bedrag, de datum van de betaling, naam, adres, geboortedatum én het Burgerservicenummer (BSN) dient doorgegeven te worden via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Dit kan alleen via deze applicatie van de Belastingdienst worden doorgegeven.

Verplichting derde

De derde die de betaling heeft ontvangen, geeft in zijn / haar inkomstenbelasting aan welke betalingen hij / zij ontvangen heeft.

Meer weten?

Heeft of overweegt u een eenmalige personeelsinzet en wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Rianne Gerritsen per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 88. Zij helpt u graag verder.

Meer informatie?