Per 1 januari 2024: gelijk minimumuurloon voor werknemers

1 november 2023 - De Wet invoering minimumuurloon treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze wet wijzigt onder andere de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), met als belangrijkste wijziging de introductie van een wettelijk minimumuurloon.

Uniform uurloon

Vanaf 1 januari 2024 worden niet langer vaste minimum dag-, week- of maandlonen voorgeschreven. De omvang van voltijdsdienstverbanden verschillen door cao-bepalingen en door arbeidsreglementen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de huidige wetgeving leidt dit er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van bijvoorbeeld 40 uur feitelijk een lager minimumuurloon geldt dan bij bijvoorbeeld 36 uur per week.

Door de invoering van de nieuwe wet geldt voor alle werknemers vanaf 1 januari 2024 één uniform uurloon. Het nieuwe minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon en een voltijdse werkweek van 36 uur per week. Is er sprake van een voltijdsdienstverband dat minder is dan 40 uur per week, dan heeft dat gevolgen voor de vaststelling van het salaris.

Daarnaast wordt op 1 januari 2024 het wettelijk minimumloon geïndexeerd met 3,75%. Is er sprake van een voltijdse werkweek van 40 uur per week, dan leidt dit tot een salarisverhoging van 15,3%. Bij een voltijdse werkweek van 38 uur per week is de verhoging 9,5%.

Wettelijk minimumloon

Leeftijd

per maand

per uur

per uur

 

per uur

per uur

 

per uur

per uur

 

 

 

werkweek voltijds   40 uur

werkweek voltijds  40 uur

 

werkweek voltijds 38 uur

werkweek voltijds 38 uur

 

werkweek voltijds 36  uur

werkweek voltijds 36 uur

 

 

2023

2023

2024

 

2023

2024

 

2023

2024

 

21

1.995,00

11,51

13,27

+15,3%

12,12

13,27

+9,5%

€ 12,79

13,27

+3,75%

20

1.596,00

9,21

10,62

+15,3%

9,69

10,62

+9,5%

€ 10,23

10,62

+3,75%

19

1.197,00

6,91

7,96

+15,3%

7,27

7,96

+9,5%

€ 7,67

7,96

+3,75%

18

997,50

5,76

6,64

+15,3%

6,06

6,64

+9,5%

€ 6,39

6,64

+3,75%

17

788,03

4,55

5,24

+15,3%

4,79

5,24

+9,5%

€ 5,05

5,24

+3,75%

16

688,28

3,97

4,58

+15,3%

4,18

4,58

+9,5%

€ 4,41

4,58

+3,75%

15

598,50

3,45

3,98

+15,3%

3,63

3,98

+9,5%

€ 3,84

3,98

+3,75%

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?