Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2016

1 december 2017 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over 2016 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

De belangrijkste feiten en cijfers op een rij:

  • In 2016 is ruim 8% meer besteed aan het maatschappelijke doel dan in 2015. De gemiddelde omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten is 87%. Dienst- en hulpverlening is de belangrijkste activiteit van doelbesteding.
  • Het aantal leden en donateurs is met bijna 8% gestegen ten opzichte van 2015.
  • 41% van de inkomsten is verkregen door eigen fondsenwerving, 37% uit subsidies. Het aandeel van eigen fondsenwerving nam in de totale inkomsten toe ten opzichte van 2015.
  • De inkomsten uit collecten liepen terug met 3%.
  • De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen in 2016 bedroegen 2,8 miljard en zijn dus met 6,4% gestegen ten opzichte van 2015.

Herziene richtlijn RJ 650 voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende organisaties

Door de RJ 650 – de herziene richtlijn voor de jaarverslaggeving – is er dit jaar minder te zeggen over de onderverdeling van de inkomsten dan in voorgaande jaren. Fondsenwervende organisaties zijn verplicht de RJ 650 toe te passen voor boekjaren vanaf 1 januari 2017. Enkele organisaties hebben deze herziene richtlijn echter al over 2016 toegepast. De manier waarop de inkomsten worden onderverdeeld en moeten worden verantwoord verschilt in de ‘oude’ en de herziene richtlijn. In de ‘Feiten & cijfers goede doelen 2016’ zijn alleen de soorten inkomsten genoemd die in beide richtlijnen voorkomen. Dit verklaart dat er ten opzichte van voorgaande jaren een veel groter bedrag aan overige inkomsten is.

Download het rapport ‘Feiten & cijfers 2016’

In totaal hebben 128 organisaties meegewerkt aan het onderzoek. Bekijk het gehele rapport »

Meer weten?

Wilt u meer weten over het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’ of over de herziene richtlijn RJ 650? Neem dan contact op met Mariëlle van Dijk, Sectorleider Not-for-Profit per mail of telefoon  +31 88 277 11 83.

Meer informatie?